h

SP: Tijdelijke voorziening tijdens werkzaamheden Oranjebrug

15 november 2010

SP: Tijdelijke voorziening tijdens werkzaamheden Oranjebrug

De Utrechtse SP-fractie ondersteunt de bewoners van Rivierenwijk in hun eis voor een tijdelijke oplossing voor fietsers en voetgangers bij de Oranjebrug. De brug - een belangrijke verbinding tussen Rivierenwijk en Hoograven - gaat dicht voor onderhoud van 24 november tot minimaal 7 maart 2011.

Volgens de gemeente zou er geen geschikte plek zijn voor een noodbrug. De SP bestrijdt dat en heeft vragen gesteld aan het college van B&W. Zo nodig zal advocaat en ex SP-raadslid Bob Ruers een kort geding aanspannen namens de belanghebbenden.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "Vele omwonenden gaan voor hun boodschappen of de bibliotheek naar het Smaragdplein. Honderden fietsers maken dagelijks gebruik van de brug. En ook voor de winkeliers is de afsluiting zeer ingrijpend. Als je de situatie vergelijkt met de Rode Brug, dan is hier een overvloed aan ruimte. Het Viconaterrein aan de Hoogravense kant ligt voorlopig nog wel braak. Het is eerder een centenkwestie dan dat het niet zou kunnen. Geldgebrek was ook de reden die bij navraag door de gemeente werd opgegeven."

Viconaterrein Noodoplossing Rode Brug

De vragen van de SP:

  1. Wat is werkelijke reden dat er bij de Oranjebrug geen tijdelijke oplossing wordt aangebracht voor fietsers en voetgangers?
  2. Bent u bereid dit besluit te heroverwegen en alsnog zorg te dragen voor een tijdelijke fietsters- en voetgangersbrug?
  3. Zo ja, op welke termijn wordt die tijdelijke voorziening aangebracht?
Rode brugRode Brug. Foto dnu.nu

U bent hier