h

Wethoudersnorm

1 december 2010

Wethoudersnorm

De SP wil ook in Utrecht een 'wethoudersnorm' voor salarissen in de publieke en semi-publieke sector. Hiermee haakt de Utrechtse fractie aan bij het idee waar partijgenoot Laurens Ivens kort geleden in Amsterdam voor pleitte. SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "Niemand die voor de publieke zaak werkt zou meer moeten verdienen dan de eindverantwoordelijken. Dus landelijk een premiersnorm, in Utrecht een wethoudersnorm."

Met dit idee reageert de SP op de publicatie in het AD van 30 november, waaruit blijkt dat er in Utrecht nog altijd grof verdiend wordt door van buiten betrokken personeel. Maar het probleem is groter dan de 204 dure krachten die ingehuurd worden, vindt de SP. Daarom moeten er grenzen gesteld worden aan de topsalarissen in de gehele publieke en semi-publieke sector.

De SP stelt voor dat voortaan iedereen die voor de gemeente werkt, ook indirect via semi-publieke bedrijven en extern ingehuurden, onder de wethoudersnorm valt. Schipper: "Dit betekent dat het salaris nooit meer dan dat van een wethouder mag zijn, een royale vergoeding van  110.000 bruto per jaar, exclusief pensioenopbouw. Er staan voor Utrecht grote bezuinigingen op de agenda. De gemeente kan met dit voorstel in eigen vlees snijden zonder dat dit de inwoners van Utrecht raakt en tegelijk de doorgroeimogelijkheden van de eigen ambtenaren verbeteren. Het over de balk gooien van gemeenschapsgeld moet een keer stoppen."

De SP zal het voorstel inbrengen bij de komende debatten over de organisatievernieuwing van de gemeente.

Klik hier voor de uitzending van RTV Utrecht over de wethoudersnorm

U bent hier