h

Mondelinge vragen geweld door straatcoaches

20 januari 2011

Mondelinge vragen geweld door straatcoaches

Op donderdag 13 januari stonden er twee artikelen in het AD over straatcoaches. Naar aanleiding van deze twee artikelen en na gesprek met de advocaat, hebben we vragen over het beleid ten aanzien van het gebruik van geweld door straatcoaches.

Na een incident in Ondiep wordt een jongen overmeesterd door straatcoaches en overgedragen aan de politie. Over het incident zelf hebben we uiteraard geen vragen, aangezien dit momenteel onder de rechter is.

De geconstateerde omstandigheden roepen wel vragen op. Bij de overdracht blijkt de jongen veel verwondingen te hebben. Dit wordt door de politie geconstateerd en gerapporteerd. Later die dag moet de jongen naar het ziekenhuis om zich te laten behandelen voor deze verwondingen.

Naar aanleiding hiervan hebben we de volgende vragen:

 1. Wat is de beleidslijn voor straatcoaches bij conflicten en mogelijke escalatie?
 2. Vindt u dat straatcoaches geweld mogen gebruiken en hoe verhoudt dit zich ten opzichte van het geweldsmonopolie van politie en Marechaussee?
 3. Zijn straatcoaches verplicht om in hun dagrapportages het gebruik van geweld jegens hen, maar ook door hen te rapporteren? Worden deze incidenten aan u gerapporteerd? Zo nee, bent u van mening dat deze incidenten direct aan u gemeld dienen te worden?
 4. Is er vaker aangifte gedaan tegen straatcoaches? Zo ja, hoe vaak?
   
  In het artikel in het AD zegt Kees Righart van Rosa Security: "ik ben hiervan niet op de hoogte. Het is zijn versie van het verhaal, ik kan hier niets mee".
 5. Was u, voor de publicatie van de artikelen in het Algemeen Dagblad, wel op de hoogte van de verwondingen die deze jongen had bij de overdracht aan de politie? Bent u van mening dat de directeur van het beveiligingsbedrijf hiervan op de hoogte had moeten zijn?
 6. Bent u tevreden met de reactie: "Het is zijn versie van het verhaal, ik kan hier niets mee", of bent u van mening dat het ontstaan van deze verwondingen onderzocht moeten worden, juist om er van te kunnen leren?
 7. Wordt er in het algemeen onderzoek gedaan naar het ontstaan van geweld jegens en door straatcoaches?

U bent hier