h

Openbaar of geheim?

21 januari 2011

Openbaar of geheim?

Wie gisteren de raadsvergadering heeft bekeken op internet en vandaag op de website van de gemeente Utrecht de besluitenlijst van deze raadsvergadering bekijkt moet niet raar opkijken.

Op deze besluitenlijst staat namelijk een besluit waarover u nooit heeft kunnen horen hoe de verschillende partijen over dit onderwerp dachten. De commissievergadering en de raadsvergadering hebben in het geheim plaatsgevonden.

De gemeenteraad vergadert wel vaker in het geheim. Volgens de SP veels te vaak. Ook als er helemaal geen reden voor is.

Daarom stelde de SP voor om een agendapunt, waarvoor geen enkele reden was om dit in het geheim te behandelen, van de besloten vergadering naar de openbare vergadering te verplaatsen. Dit voorstel werd verworpen.

Wat was het onderwerp? De tervisielegging van een ontwerp-raadsbesluit voor de onteigening van delen van de Verlengde Van Zijstweg. Het gevolg van dit raadsbesluit is dat dit ontwerp-raadsbesluit ter inzage zou worden gelegd, zodat betrokkenen hun mening kenbaar konden maken over dit voorstel.

De reden dat de SP nu het onderwerp openbaar kan bespreken, en we het niet mysterieus over agendapunt 4 van de besloten vergadering hoeven te hebben, is het feit dat de gemeenteraad uiteindelijk toch besloot om de geheimhouding op dit punt op te heffen.

Open en transparant? Er is nog een lange weg te gaan...

U bent hier