h

Bezuinigingen niet ten koste van inwoners

24 maart 2011

Bezuinigingen niet ten koste van inwoners

Michel Eggermont De SP vindt dat de bezuinigingen geen excuus mogen zijn voor meer markt, privatisering en bureaucratie. In de kerntakendiscussie, waar gaat de gemeente wel en niet over, pleit de SP daarom voor een andere manier van bezuinigen. De belangrijkste vraag over de rol van de overheid blijft bij deze bezuinigingen tot nu toe buiten beeld: Hoe dichten we de kloof tussen politiek en inwoners? Deze vraag moet volgens de SP voorop staan bij de discussie. Wat de overheid wel of niet doet moet niet bepaald worden aan de hand van kille cijfers.

De komende jaren moet de stad Utrecht 55 miljoen euro bezuinigen. Om te kijken waar bezuinigd kan worden heeft het College alle gemeentelijke diensten laten doorlichten. De onderzoeken hebben een lijst opgeleverd met bezuinigen waar de gemeenteraad uit mag kiezen.

Maar de meeste voorstellen die uit de doorlichting naar voren komen zijn erop gericht om meer taken af te stoten en meer markt toe te laten. Dit zal volgens de SP leiden tot meer bureaucratie en minder inspraak voor de burgers. De gemeente kan dan problemen aan de kant schuiven omdat ze er niet langer over gaan.

Het alternatief van de SP voor de bezuinigingen staat hier recht tegenover: het dichten van de kloof tussen politiek en inwoners door meer invloed van de inwoners en de buurt te nemen als schaal van de toekomst.

"De doorlichtingen hebben laten zien dat een slankere gemeente mogelijk is. Wat ons betreft kan dit door de bezem te halen door de stapelingen van beleid en ambities die tegen de wil van bewoners wordt doorgedrukt." Aldus SP-raadslid Michel Eggermont "Wij willen een overheid die gericht is op de uitvoering van taken en waar de bewoners wat over kunnen zeggen zonder dat ze te horen krijgen: 'Daar gaan wij niet over'."

U bent hier