h

SP Utrecht: Trek samen op tegen Donner!

5 mei 2011

SP Utrecht: Trek samen op tegen Donner!

 

De SP in Utrecht roept de politieke partijen op samen in actie te komen tegen de plannen van minister Donner om de huur van alle sociale huurwoningen met  120 per maand te verhogen. Met deze oproep sluit de SP Utrecht zich aan bij de brede coalitie die in Amsterdam al is gevormd met GroenLinks en de PvdA.

Het kabinet wil aan alle huurwoningen 25 extra punten toekennen volgens het Woningwaarderingsstelsel. Het voorstel betekent dat de maximale huur van alle sociale huurwoningen met ruim  120 per maand stijgt. Als de maximale huur boven de  652 komt, kan de woning 'geliberaliseerd' worden verhuurd en is de huur vrij. Het voorstel van Donner heeft geen gevolg voor zittende huurders, maar iedereen die wil of moet verhuizen - bijvoorbeeld bij sloop - en alle starters zullen het gaan merken.

SP-Fractievoorzitter Tim Schipper: "Het zou een goede zaak zijn als in ieder geval PvdA en GroenLinks ook in Utrecht kleur bekennen. Coalitie of oppositie moet even niets uitmaken als het erom gaat deze huurexplosie van tafel te krijgen." 

Op 24 mei bespreekt de Tweede Kamer de kabinetsplannen. Laat van je horen; stuur een protestmail naar de kamerleden.

Voor meer informatie: Tim Schipper, fractievoorzitter SP, telefoonnummer 06-20337002


Huurexplosie Het voorstel van Donner heeft geen gevolg voor zittende huurders, maar iedereen die wil of moet verhuizen en alle starters zullen het gaan merken. De gemiddelde maximale huurprijs stijgt in één klap met 25%.

Het Rijk int de extra huur De minister roept nu heel hard dat verhuurders die extra ruimte niet hoeven en zullen gebruiken en dat er dus niks aan de hand is. Niets is minder waar. Nu al vragen verhuurders bij nieuwe verhuring vaak de maximale huurprijs. Door deze maatregel kunnen ze hier bovenop nog eens  120 extra vragen en dat zullen ze doen ook. Donner wil namelijk vanaf 2014 een heffing invoeren voor alle verhuurders van 760 miljoen per jaar. Om die heffing te kunnen betalen zullen alle verhuurders zich gedwongen voelen om de huur te verhogen en dus alle ruimte gebruiken om hogere huren te vragen.

Huurinfarct Voor iedereen die al een huurwoning heeft wordt verhuizen erg duur. Mensen zullen niet meer verhuizen en de doorstroming op de huurmarkt zal stilvallen. Het plan van Donner zal de woningmarkt verslechteren en leiden tot een verdere stilstand. In combinatie met de Europese maatregel om sociale huurwoningen alleen beschikbaar te stellen voor mensen met een inkomen tot  33.614 bruto per jaar zal over een jaar sprake zijn van een complete verlamming van de huurmarkt.

Segregatie De minister is voor de maatregel omdat hij gelooft dat de marktwerking alle problemen zal gaan oplossen. Marktwerking heeft in andere landen vooral laten zien dat er rijke buurten en arme buurten ontstaan en dat de stad verder uit elkaar groeit. De leefbaarheid komt zwaar onder druk door deze maatregel.

Verzet Huurders worden door dit plan belazerd en bedonnerd. Het is nu belangrijk dat huurders  van zich laten horen. Stuur een brief of email naar de politieke partijen in Den Haag of naar de krant en hang dit pamflet zichtbaar op. Voor dinsdag 17 mei moet de Tweede Kamer overtuigd zijn niet met dit plan in te stemmen.

Kom in verzet en laat van je horen!

U bent hier