h

Laat Lunetten Niet Stikken in beroep tegen uitbreiding A27

7 juli 2011

Laat Lunetten Niet Stikken in beroep tegen uitbreiding A27

De initiatiefnemers van 'Laat Lunetten Niet Stikken' hebben onlangs beroep aangetekend tegen uitbreiding van het aantal rijstroken nabij Lunetten op de A27. Het gaat om de aanleg van twee extra stroken op de rijbaan van Lunetten naar Rijnsweerd en één op de rijbaan van Everdingen naar Lunetten. Het beroep wordt door de SP van harte ondersteund.

lunetten wil het schoon en stil 28102010

Uitbreiding van het aantal rijstroken zal leiden tot verslechtering van de luchtkwaliteit, toename van geluidshinder en aantasting van het groen in Lunetten, Rijnsweerd en Voordorp. De gevolgen voor de leefbaarheid in die woonwijken zullen een stuk ernstiger zijn dan de berekeningen tot nu toe laten zien. De berekeningen blijken dan ook niet te kloppen. Er is bovendien geen rekening gehouden met extra verkeer dat door de aanleg van de stroken wordt aangetrokken.

'Laat Lunetten Niet Stikken' strijdt al langere tijd tegen de geplande aanleg van extra rijstroken op de omliggende snelwegen. Nu heeft de actiegroep dus bezwaar aangetekend. Om de juridische kosten te kunnen dekken is men bezig met een inzameling om het ontbrekende geld hiervoor bij elkaar te krijgen. Milieudefensie, de Vrienden van Amelisweerd en Het Groene Dak hebben al financiële steun toegezegd.

Steun 'Laat Lunetten Niet Stikken' ook! Hier vind je alle informatie.
LLNS demonstratie stadhuis 28-10-201028-10-2010: Lunetten protesteert tegen snelweguitbreiding

U bent hier