h

SP hekelt grote Vitens-afvaardiging op Waterweek Singapore

10 juli 2011

SP hekelt grote Vitens-afvaardiging op Waterweek Singapore

Maar liefst zes mensen stuurde Waterbedrijf Vitens naar de Internationale Waterweek die begin juli in Singapore gehouden werd. En dat terwijl er komende november ook in Amsterdam een Waterweek georganiseerd wordt, met vrijwel dezelfde inhoud.

De SP vraagt zich af of dat gemeenschapsgeld niet beter besteed kon worden en stelt zowel in Provinciale Staten als in de Utrechtse gemeenteraad vragen aan het college.

Vitens: Geld als water?

Singapore ligt ruim 10.000 kilometer van ons vandaan, en een vlucht met hotel kost duizenden euro's. Het is begrijpelijk dat een publieke organisatie als Vitens zich op de hoogte wil stellen van de belangrijkste ontwikkelingen, maar de SP wil wel graag weten waarom daarvoor zes mensen mee moesten, en of diezelfde informatie niet ook in Amsterdam te verkrijgen is. Ook is de SP benieuwd naar de verdere verblijfskosten, en of de reizigers in de toeristenklasse reisden, of in businessclass. Op deze afstand is dat laatste drie tot zes keer zo duur.

De SP is vooral benieuwd naar de afspraken die Vitens heeft over dergelijke reizen omdat onlangs nog bleek dat Vitens € 18,50 administratiekosten in rekening brengt voor klanten die hun verhuizing niet via internet doorgeven. Een directe relatie ontbreekt, maar het steekt de SP dat er blijkbaar wel geld is voor dergelijke reizen, en niet voor het kwijtschelden van administratiekosten.

De raadsvragen van de SP:

  1. Klopt het dat Vitens met 6 mensen naar Singapore is gevlogen voor deelname aan de IWW?
  2. Zo ja, welke functie hebben deze zes mensen?
  3. Hebben deze mensen economy class of business class gevlogen?
  4. Wat zijn de totale kosten geweest van deze reis?
  5. Hoe oordeelt het college over het feit dat een publieke organisatie als Vitens aan het andere eind van de wereld naar een evenement als de IWW gaat, terwijl er op zeer korte termijn een vergelijkbaar evenement in eigen land wordt gehouden?
  6. Is het vaker voorgekomen dat Vitens de wereld overvliegt om deel te nemen aan dergelijke evenementen?
  7. Zo ja, hoe vaak, wanneer, waarheen, met hoeveel personen met welke functie en wat heeft dat per reis gekost?
  8. Is het college bereid Vitens aan te spreken over nut en noodzaak van dit type reizen?
  9. Is er in het Utrechtse minimabeleid ruimte om tegemoet te komen aan zaken als kwijtschelding van bovengenoemde administratiekosten?
  10. Is het college bereid bij Vitens aan te dringen op het kwijtschelden van bovengenoemde administratiekosten?

U bent hier