h

Succes: AWBZ blijft AWBZ

8 juli 2011

Succes: AWBZ blijft AWBZ

In de late uurtjes van de raadsbehandeling van de voorjaarsnota haalde de SP nog een belangrijk succes binnen. Wethouder Everhardt zegde toe de komende jaren het geld voor de uitvoering van de AWBZ ook daarvoor te 'oormerken'.

Het college wilde net als de afgelopen jaren een deel van het geld dat het krijgt van het rijk voor de AWBZ, doorsluizen naar de algemene middelen. Vorig jaar nam de raad een amendement aan, waarin dat voor 2011 werd teruggedraaid. En dat was maar goed ook, want vlak voor de behandeling van de voorjaarsnota kreeg de gemeenteraad een brief waaruit bleek dat waarschijnlijk al het gereserveerde geld nodig is. Niets garandeert dat dit de komende jaren anders zal zijn.

Samen met GroenLinks dramde de SP-fractie net zo lang door totdat de wethouder met zijn toezegging kwam. Tot verbazing overigens van zijn collega Mirjam de Rijk van financiën, die op dat moment niet aanwezig was in de vergadering. 'Goh, heeft hij dat toegezegd?', was haar reactie in de wandelgangen. De Rijk zag plotseling een nieuw gat opdoemen in de Emmenthaler kaas die in Utrecht begroting heet.

Ja, dat heeft hij toegezegd en de SP zal hem eraan houden.

U bent hier