h

3 September: Kritiek-debat met Arjan Vliegenthart

29 augustus 2011

3 September: Kritiek-debat met Arjan Vliegenthart

Op zaterdag 3 september organiseert de redactie van Kritiek - jaarboek voor socialistische discussie en analyse - een politiek debat ter gelegenheid van het uitkomen van de nieuwe uitgave. Dit debat zal plaatsvinden in boekhandel De Rooie Rat. De sprekers zijn SP-Eerste Kamerlid Arjan Vliegenthart, Wiardi Beckman Stichting-medewerker René Cuperus en FNV-organizer Cihan Ugural.

Kritiek is een jaarlijkse uitgave met artikelen die relevant zijn voor links en hoopt een brug te slaan tussen activisten en politici en burgers en wetenschap.

Het jaarboek 2011 is geheel gewijd aan de crisis: niet zozeer die van de economie, maar vooral die van de linkse beweging. Links heeft niet kunnen profiteren van de economische crisis. Integendeel, ze is zelfs nog verder in het defensief gedrongen. Hoe kan links uit haar impasse geraken? Welke alternatieve wegen dienen zich aan? In het nieuwe nummer van Kritiek en in het debat staan deze vragen centraal. 

Belangstellenden zijn van harte welkom, de toegang is vrij.

zaterdag 3 september 16:00 - 19:00 uur

Boekhandel de Rooie Rat
Oudegracht 65 
Utrecht

U bent hier