h

Bijdrage Tim Schipper raadsdebat subsidies Krachtwijken

14 september 2011

Bijdrage Tim Schipper raadsdebat subsidies Krachtwijken

Voorzitter,

In de commissievergadering is uitgebreid gesproken over de handelwijze van de stichting Jongeren in Actie en hoe het college verder zou moeten gaan met de afhandeling van die zaak. Voor de SP is het helder: alles in het werk om de onjuist uitgegeven gelden terug te vorderen, inclusief gerechtelijke stappen. Niets verrekenen met nog uit te keren gelden over 2011. En ik hoor alsnog graag het antwoord op de vraag waarom alleen bij JIA een uitzondering moet worden gemaakt als het gaat om het vergoeden van de coordinatiekosten en dat bedrag dan ook nog achteraf bijstellen naar boven. Geen sprake van, wat de SP betreft. Voor de duidelijkheid: nu gaat het om Jongeren in Actie, maar onze opstelling zou bij vergelijkbare gevallen geen streep anders zijn.

'Laat maar regenen, we zien wel wat er nat wordt', was ons oordeel toen de uitvoeringsprogramma's krachtwijken aan de raad werden voorgelegd begin 2008. De SP drong aan op focus in de aanpak en duidelijkheid vooraf over inhoud van de projecten, de regie en de controlemogelijkheden voordat de poen zou worden vrijgegeven. Wethouder Bosch vroeg de raad zich te beperken tot de hoofdlijnen en het college erin te vertrouwen dat die condities zouden worden ingebouwd. De raad gaf hem in meerderheid dat vertrouwen. De SP stemde 'gewoon' tegen, om de wethouder nog maar even aan te halen uit 2008. Het geld waaide alle kanten op. Er was heel weinig zicht waar het zou landen en of het daar goed zou worden besteed. Te weinig zicht volgens de SP. En dat blijkt: 2 weken na de commissie weten we nog steeds niet precies waar die 8 ton gebleven is. Weet u het niet, of wil u niet dat wij het weten?

Vandaag is de gang van zaken bij JIA de directe aanleiding voor dit debat. Verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. Is de wethouder het vertrouwen van de raad waard geweest? Maar belangrijker nog: wat voor beeld is er neergezet door de verantwoordelijken, wat doet dit met het vertrouwen van de mensen in het stadsbestuur en wat is er nodig om dat recht te zetten?

Wat is dat beeld? Het is een beeld van een wethouder die de regie uit handen heeft gegeven, die in het geheel niet heeft opgelet wat er met tonnen aan gemeenschapsgeld gebeurde. Het beeld van een PvdA-smaldeel in het college allerlei bedragen boven de  50.000 heeft weggegeven en daarbij de collega-wethouders van de andere collegepartijen heeft gepasseerd, inclusief de wethouder financiën van het CDA. Het beeld van een PvdA-incrowd die de zaakjes onderling regelt met clubjes die hun kampioenen Prachtwijkenaanpak moesten worden. Dat beeld straalt uit op ons allemaal hier. Ze zijn allemaal hetzelfde. Geschonden vertrouwen. Formeel kan het allemaal in de haak zijn, maar zo blijft dit wél hangen in de hoofden van zeer velen in de stad.

Hoe zet je dat beeld in hemelsnaam recht? Is het voldoende dat de raad een diepgaand onderzoek gaat instellen naar de bijna 4 miljoen euro aan subsidie die is uitgedeeld in de krachtwijken de afgelopen jaren? Geen misverstand: dat moet er absoluut komen. Maar als het daarbij blijft, dan zien de mensen alleen het beeld dat de politiek in zich zelf gekeerd zichzelf gaat onderzoeken. De vlucht vooruit, om vandaag maar geen porceleinen potjes te breken. Geslotenheid in plaats van openheid, lafheid. Onvoldoende. En laten we wel zijn: na de lievevrede-copy-pastemotie diep in de nacht bij de vorige raadsvergadering is dat beeld naar de buitenwacht er niet beter op geworden.

Zet je het recht door toe te geven dat het een foutje was, niet de bedoeling, het te betreuren dat dit beeld is ontstaan? Is dat voldoende? Wethouder Bosch, eindverantwoordelijke voor dit beeld, vindt u dat voldoende, hoe gaat u dat rechtzetten? Hoe neemt u de verantwoordelijkheid voor het geschonden vertrouwen van de mensen in de stad? Ik zie uit naar uw beantwoording. Het zal een heel goed verhaal moeten zijn.

U bent hier