h

'Nationaal Beraad' op 19 september

6 september 2011

'Nationaal Beraad' op 19 september

Op Prinsjesdag presenteert het Kabinet opnieuw een pakket aan bezuinigingsmaatregelen in de publieke sector. De dag vóór Prinsjesdag op maandag 19 september a.s. organiseren FNV bonden en diverse belangenorganisaties in Den Haag een dag voor werknemers én deelnemers in de publieke sector. Hiermee willen deze organisaties duidelijk maken welke gevolgen de huidige en toekomstige bezuinigingen hebben de publieke sector.

Werknemers in de publieke sector zijn onmisbaar voor onze maatschappij. Het kabinet is echter van plan om visieloos en in rap tempo te snijden in de koopkracht, werkzekerheid en taken van deze werknemers. Daar wordt de kwaliteit van onze dienstverlening niet beter op. De gevolgen van de bezuinigingen merkt iedereen: niet alleen de werknemer in de publieke sector, maar alle inwoners van Nederland.

Daarom wordt iedereen uitgenodigd om 19 september naar Den Haag te komen. Naast zorgmedewerkers, zijn ambtenaren, werknemers vanuit Welzijn, Onderwijs en Onderzoek, het UWV en de Sociale Werkvoorziening aanwezig in Den Haag. Diverse andere maatschappelijke organisaties hebben zich ondertussen ook aangesloten. Voor meer informatie over de manifestatie, kijk op de website van Abvakabo!

Actiebijeenkomst Wij zijn de thuiszorg In de ochtend wordt een speciaal programma verzorgd voor medewerkers in de thuiszorg. Hierbij wordt ingegaan op de situatie in de Huishoudelijke Verzorging en de WMO. In Haarlem moesten thuiszorgers een deel van hun loon inleveren. In Breda pakt de nieuwe aanbesteding desastreus uit voor thuiszorgmedewerkers en voor cliënten. Ook in andere plaatsen staat de kwaliteit van de zorg en de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers onder druk. Daarnaast wordt vooruit gekeken. Wat zijn de gevolgen van de bezuinigingen van Rutte van 200 miljoen?

Meer weten? Kijk op de website van Wij zijn de thuiszorg!

U bent hier