h

Wilde circusdieren onethisch en ongewenst

4 oktober 2011

Wilde circusdieren onethisch en ongewenst

De SP en GroenLinks hebben het college vragen gesteld over het verlenen van vergunningen aan circussen die gebruik maken van wilde en exotische dieren. Volgens de fracties past dergelijk dierenleed niet in een diervriendelijke stad als Utrecht.

GroenLinks-raadslid Steven de Vries: "Wilde dieren lijden enorm onder de gekunstelde leefomgeving van het circus. Ruimtegebrek, verveling en gebrek aan beweging tasten het welzijn van deze dieren ernstig aan. Dat is onethisch en buitengewoon onwenselijk. Zeker als er alternatieven zijn."

Circusdieren

In andere steden geldt een voorkeursbeleid bij het verstrekken van vergunningen. Circussen zonder wilde dieren krijgen voorrang in Groningen, Eindhoven, Amsterdam en Heemskerk. GroenLinks en de SP willen van het college dan ook weten of men met dit beleid bekend is en of het iets voor Utrecht is.

De partijen zijn niet tegen de komst van circussen naar Utrecht. Circussen kunnen een vorm van vermaak zijn voor jong en oud. Een goed voorbeeld hiervan is circus CASCADE!, het kerstcircus zonder dieren van Stadsschouwburg Utrecht.

"Het primaire doel van circussen is het vermaken van publiek, helaas niet het waarborgen van dierenwelzijn. Het circusleven staat te ver van het natuurlijke leven van dieren af. De dieren worden er gereduceerd tot objecten ter vermaak. Wilde dieren die gedwongen worden om kunstjes te doen vormen een inbreuk op de goede zeden", vindt SP- raadslid Nicole van Gemert.

Uit verschillende wetenschappelijke publicaties, adviezen van betrokken dierenbeschermingsorganisaties en uit recente wetenschappelijke onderzoeken in opdracht van het Ministerie van EL&I (Voormalig LNV) blijkt dat dierenwelzijn voor wilde dieren in het circus ernstig te kort schiet. Uit een in 2009 gepubliceerd onderzoek van de Universiteit Wageningen, 'Welzijn van dieren in reizende circussen in Nederland', blijkt onomstotelijk dat exotische dieren die in een circus verblijven, lijden. Oorzaken hiervoor zijn gelegen in de onmogelijkheid om natuurlijk gedrag te vertonen en door verveling, gebrek aan beweging, ruimtegebrek en door de frequente, langdurige transportsituaties.

Daarnaast toont het onderzoek van de Universiteit Wageningen in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen 'De intrinsieke waarden van dieren in performance-praktijken' aan dat de intrinsieke waarde van wilde dieren in circussen wordt aangetast. Het onderzoek stelt dat het houden van wilde dieren in circussen uit ethisch oogpunt ongewenst is, in principe verboden zou moeten worden, en de dieren in een meer aangepaste omgeving geplaatst zouden moeten worden als deze voor handen is.

U bent hier