h

Resultaat: loverboys eindelijk aangepakt!

22 december 2011

Resultaat: loverboys eindelijk aangepakt!

In 2009 voerde ROOD Utrecht, de jongerenorganisatie van de SP, samen met andere organisaties een onderzoek uit onder slachtoffers van loverboys (jonge pooiers, die gebruik maken van de specifieke werkwijze van het verleiden van veelal jonge slachtoffers om vervolgens gruwelijk misbruik van hen te maken). Nu, 2,5 jaar later, heeft het kabinet eindelijk een actieplan naar de Tweede Kamer gestuurd. SP-kamerlid Nine Kooiman is erg blij dat er nu eindelijk wat gedaan wordt aan deze jonge misdadigers.

Cover loverboys

SP-Kamerlid Nine Kooiman is blij dat het kabinet nu eindelijk het 'Actieplan rijksbrede aanpak loverboyproblematiek' naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Kooiman: "Hier heeft de SP lang geleden al om gevraagd en lang op moeten wachten. Het ziet er op papier goed uit, dit zijn de maatregelen die nodig zijn. Maar het komt aan op de uitvoering in de praktijk. Zo lang er onvoldoende werk wordt gemaakt van signalen van misbruik vanwege een tekort aan rechercheurs en er tekort is aan opvangplaatsen voor slachtoffers, schieten we er nog niets mee op."

In 2009 voerde ROOD Utrecht samen met andere organisaties een onderzoek uit onder slachtoffers van loverboys. Ook vroeg toenmalig SP-Kamerlid Langkamp om een actieplan voor het bestrijden van de zogenoemde loverboys. Kooiman: "We hebben er te lang op moeten wachten. En nu moeten we volle kracht vooruit met het uitvoeren van deze beloftes. Betere voorlichting aan jongeren, hogere straffen voor deze jonge mensenhandelaren en betere zorg voor en bescherming van slachtoffers. Dit is echt hard nodig."

U bent hier