h

College verzwijgt geweld tegen hulpverleners

25 januari 2012

College verzwijgt geweld tegen hulpverleners

Gezamenlijk persbericht  SP, VVD en Stadspartij Leefbaar Utrecht

De VVD, SP en Stadspartij Leefbaar Utrecht hebben geschokt gereageerd op berichtgeving dat de burgemeester van Utrecht geweld tegen hulpverleners zou hebben getolereerd. DNU.nu meldt dat op 11 november 2010 ambulancepersoneel en de politie het werk onmogelijk werd gemaakt tijdens de hulpverlening aan een lid van de familie Nicolich. Politieversterking, inclusief hondenbegeleiders, was nodig om de hulp te verlenen. De politie heeft dit gemeld aan de gemeente.

De VVD, SP en SLU zijn van mening dat geweld tegen hulpverleners nooit getolereerd mag worden en keihard moet worden bestraft. Ook de burgemeester heeft verschillende malen, twee weken geleden nog tijdens een raadscommissievergadering, gezegd dat geweld tegen hulpverleners onacceptabel is. Daarom zijn de VVD, SP en SLU ook zo verbaasd dat deze geweldexplosie tegen hulpverleners, die onderdrukt moest worden met inzet van extra politie en hondenbegeleiders, niet genoeg reden was om tot sancties of strafvervolging te leiden. Niet in de laatste plaats zijn partijen verbaasd dat het incident niet heeft geleid tot opzegging van de woonovereenkomst met de familie Nicolich in het kader van het laatste kansbeleid.

Deze woonovereenkomst tussen de gemeente en de familie Nicolich bevatte de strikte voorwaarde dat de familie geen misstap mocht maken of ze zouden "alsnog het huis uit worden gezet", zoals het college op 23 september 2010 zei. Opvallend is dat DNU.nu verder ook meldt dat er een reeks incidenten heeft plaats gevonden voor 14 februari 2011. Op deze datum heeft de VVD het college gevraagd of er de laatste maanden daarvoor incidenten hebben plaats gevonden. Het college heeft toen geen melding gemaakt van deze incidenten en de gemeenteraad dus verkeerd ingelicht.

De VVD, SP en SLU begrijpen niet hoe het kan dat als de politie melding maakt van een zwaar misdrijf als geweld tegen hulpverleners, dat de verantwoordelijke bestuurder voor veiligheid, de burgemeester, niet met de vuist op tafel slaat en alles op alles zet om de daders te straffen. Zeker voor een burgemeester die op 20 januari 2011 in de gemeenteraad nog zei dat "als er geweld wordt gepleegd tegen mensen met een publieke functie die ingewikkeld werk doen, moet de overheid kordaat en stevig reageren".

De VVD, SP en SLU hebben genoeg van de hele soap rond het optreden van de gemeente inzake de familie Nicolich. Het is duidelijk dat de Gemeenteraad verkeerd is geïnformeerd en het college fout op fout heeft gemaakt. De burgemeester had zichtbaar voor 'zijn' mensen moeten gaan staan. De drie partijen gaan een debat aanvragen in de eerstkomende raadsvergadering om de burgemeester ter verantwoording te roepen.

U bent hier