h

Thuiszorgmedewerkers Aveant bieden petitie aan

11 januari 2012

Thuiszorgmedewerkers Aveant bieden petitie aan

Op dinsdagmiddag 10 januari hebben ruim 40 huishoudelijk zorgmedewerkers van Aveant samen met actiecomité Wij Zijn De Thuiszorg! Utrecht en de ABVAKABO een petitie aangeboden aan de Raad van Bestuur van Careyn. Zij maken deel uit van de groep   B-hulpen die werken voor clienten met een HH2-indicatie.

Met deze petitie lieten zij hun protest horen tegen de aantasting van hun arbeidsomstandigheden en de dreigende forse achteruitgang in loon.

Thuiszorgmedewerkers in actiefoto: Ludka Lyskawa 

In totaal werden de afgelopen tijd zo'n 170 handtekeningen verzameld. Bijna alle B-hulpen hebben getekend, evenals een groot aantal collega's en sympathisanten. Tegelijk met deze petitie kreeg bestuursvoorzitter Ton van Overbeek een lijst met twaalf arbeidsvoorwaarden overhandigd. Deze plus de eis hier binnen twee weken te op reageren zijn opgesteld door de medewerkers samen met de ABVAKABO. Van Overbeek wilde ter plekke voorlopig alleen dat laatste toezeggen. Op 31 januari komen de thuiszorgmedewerkers bij elkaar om het antwoord van Careyn te bespreken en zich te beraden op verdere acties als niet aan de eisen tegemoet wordt gekomen.

Per 1 januari is de huishoudelijke zorg van Aveant overgegaan naar Careyn. Afgesproken was dat dit zou gebeuren met behoud van rechten en plichten. Maar nu al merken de huishoudelijke thuishulpen dat er aan hun rechten wordt getornd: geen regelmatig werkoverleg meer, telefoon van het werk inleveren en op eigen kosten bellen voor het werk, de reistijd tussen cliënten zal niet meer als werktijd worden gerekend. En bovenal: Careyn wil de medewerkers van schaal 25 terugplaatsen in schaal 10. Een inkomensverlies van bijna 40%!

In veel plaatsen in het land voert Wij Zijn De Thuiszorg! actie tegen de kwaliteits- en loondumping die om zich heen grijpt. In oktober is een motie van SP-kamerlid Renske Leijten hierover aangenomen door de Tweede Kamer. Dankzij de voorstellen van Leijten moet  de Inspectie voor de Gezondheidszorg toezicht blijven houden op de zorg, de loon- en kwaliteitsdumping in de thuiszorg gestopt worden en mag het geld dat nu aan zorg wordt uitgegeven niet aan iets anders worden uitgegeven, het zogenaamde oormerken. Leijten: "Door de ingevoerde marktwerking zijn de arbeidsvoorwaarden van medewerkers in de thuiszorg fors verslechterd. Het kabinet heeft nu de opdracht om dat proces te stoppen."

Maar ook thuiszorgorganisaties dienen hun verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om goede arbeidsomstandigheden en een eerlijke beloning voor hun werknemers. Dit geldt evengoed voor gemeenten die zich hier sterk voor moeten maken bij onderhandelingen met die organisaties. Kies voor kwaliteit en niet voor de laagste prijs, is en blijft de boodschap van de SP. De zorg is mensenwerk en geen markt! Het spreekt dan ook voor zich dat we in Utrecht hier keihard op in zullen zetten bij de komende contractafspraken  die de gemeente in 2012 over de thuiszorg moet gaan maken.

Wij Zijn de Thuiszorg! Utrecht komt, zoals boven vermeld, op dinsdag 31 januari 2012 bijeen om de reactie van de Raad van Bestuur van Careyn op de ingediende arbeidseisen te bespreken.

16.00 uur
Gebouw ABVAKABO FNV
Oudenoord 170, Utrecht

Voor fotoverslag: klik hier

Meer info: Wij Zijn De Thuiszorg Utrecht

U bent hier