h

Gemeente moet verantwoordelijkheid nemen voor smartengeld asbestslachtoffer

13 maart 2012

Gemeente moet verantwoordelijkheid nemen voor smartengeld asbestslachtoffer

Lourens van den Akker (57) staat op het punt te overlijden aan de gevolgen van blootstelling aan asbest. Maar het smartengeld, het schamele doekje voor het bloeden waar hij recht op heeft, is hem nog niet gegund: de gemeente Utrecht doet moeilijk, zoals blijkt uit een artikel op DNU.nu.

De SP is woedend over deze gang van zaken en heeft het college om uitleg gevraagd. Fractievoorzitter Tim Schipper "Eerst iemand dit aandoen en dan ook de verantwoordelijkheid nog ontduiken. Het is een schande dat de gemeente zo omgaat met haar werknemers."

Als voormalig werknemer van de Koningin Wilhelmina Stichting (KWS), de voormalige sociale werkplaats van de gemeente Utrecht, werd van den Akker blootgesteld aan asbest. Pas jaren later werd een ongeneeslijke vorm van kanker vastgesteld. De gemeente Utrecht is als voormalig eigenaar van de stichting aansprakelijk. Die weigert echter haar verantwoordelijkheid te nemen. "Het is belachelijk dat de gemeente nu juridische trucjes uit de kast trekt, allemaal om de verantwoordelijkheid af te schuiven. Terwijl juist de overheid een voorbeeldfunctie heeft," aldus Tim Schipper.

Behalve dat de SP om opheldering heeft gevraagd van het college, roept de SP de gemeente vooral op om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen met van den Akker. Schipper: "Dit gezin heeft al zo veel mee gemaakt. Ik hoop voor de familie dat de gemeente zo snel mogelijk over de brug komt."

U bent hier