h

Actievoeren helpt: avondfrequentie stadsbus blijft gehandhaafd

5 juni 2012

Actievoeren helpt: avondfrequentie stadsbus blijft gehandhaafd

Het eerste resultaat van de SP-campagne 1 voor OV is binnen. De stadsbussen blijven 's avonds gewoon even vaak rijden als nu het geval is. Dat blijkt uit de aangepaste plannen van het Bestuur Regio Utrecht voor het busvervoer in de stad. Ook wordt er flink minder geschrapt in de 'dienstregelingsuren' voor vervoerder GVU.

Verder wordt (iets) meer rekening gehouden met de bereikbaarheid van de haltes bij zorginstellingen en wil het BRU taxibusjes inzetten op de plekken waar lijnen vervallen (Lunetten en Hoograven).

Campagne gaat door SP-raadslid Michel Eggermont: "Dit is een eerste stap, maar we zijn er nog lang niet. Het is me inmiddels één groot raadsel wat het BRU op zijn hals haalt met deze hele operatie. Die taxibusjes rijden bovendien veel minder vaak, zijn ook niet gratis en er zal waarschijnlijk een hele aanbesteding voor moeten volgen. Dat geld kan je beter besteden aan het in stand houden van een aantal lijnen. Verder houden we onze grote zorgen over de gevolgen voor het personeel en blijft de tariefsverhoging van 5% gewoon staan."

Keuze voor basisvoorzieningen De aanpassingen betekenen buiten Utrecht helemaal geen verbetering. De SP ziet dan ook alle reden om de campagne voort te zetten. Eggermont: "Juist in deze tijd moet je kiezen om de basisvoorzieningen voor de mensen overeind te houden. Wat er nu ligt is knutselwerk en pleistertjes plakken. Gemeentes, Provincie en BRU kunnen samen die andere keuze maken, dat is een kwestie van politieke wil."

Ook in de stad Utrecht is er nog werk aan de winkel. Het BRU houdt bijvoorbeeld vast aan het schrappen van lijn 14 en lijn 6 naar Hoograven. De komende weken zal de SP daarom doorgaan met het ophalen van steun voor de petitie 1VoorOV.

Veel vragen De aangepaste plannen laten ook vele andere vragen onbeantwoord. Zo wordt er niets gezegd over alle bijkomende kosten door het vervallen of nieuw inrichten van haltes, eventuele ontslagen, aanpassingen ICT. Ook hangen er geen prijskaartjes aan de beoogde uitbreidingen op een aantal lijnen en hangen de taxibusjes in Lombok nog in de lucht. Middels een open brief hebben de SP-raadsfracties van Utrecht, De Bilt en Zeist samen met de SP-statenfractie het BRU om verdere opheldering gevraagd.

U bent hier