h

Voorjaarsnota: lijken in de kast en kiezen voor de rijken

4 juni 2012

Voorjaarsnota: lijken in de kast en kiezen voor de rijken

De SP-fractie is ronduit teleurgesteld over de keuzes die het college van Utrecht in de voorjaarsnota maakt om de financiële problemen van de stad aan te pakken. Wat de SP betreft komen er geen bezuinigingen op armoedebeleid en groen, maar worden nu de megabieb bij het station, de schouwburg XL en de culturele hoofdstad geschrapt. Ook voor het vooruitschuiven van de rekeningen heeft de SP geen goed woord over.

Kappen met dure feestjes SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "Natuurlijk zit de gemeente in zwaar weer, maar dan moet je juist nu de keuze maken voor de mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, in plaats van vasthouden aan dure feestjes. GroenLinks en PvdA laten zich nog altijd gijzelen door D66, door die keuze niet te maken."

Niet vooruitschuiven De SP heeft geen goed woord over voor de manier waarop het college de begroting sluitend rekent. Schipper: "Dikke problemen zoals in het Stationsgebied verdwijnen achter de financiële horizon van deze collegeperiode en mogelijke voordelen worden naar voren gehaald. Snijden in de eigen ambities gebeurt pas na 2014. Zo kan ik het ook."

Kiezen voor sociaal beleid De SP zal bij de behandeling van de voorjaarsnota blijven inzetten op financieel degelijk en sociaal beleid. Dat kan namelijk wél, zoals de fractie aantoonde in zijn tegenbegroting voor 2012.

U bent hier