h

Strijd voor thuiszorg

16 december 2012

Strijd voor thuiszorg

 

WMO-ACTIE: ZORG VOOR ELKAAR, HOU DE ZORG IN HUIS

Komende jaren dreigt een kaalslag in de huishoudelijke verzorging en de begeleiding van ouderen en mensen met een handicap. Het kabinet wil miljarden bezuinigen op zorg en begeleiding, waardoor de meeste mensen in 2015 geen huishoudelijke verzorging meer krijgen en de druk op familie en vrienden nog verder toeneemt.

In vele gemeenten zijn actiegroepen 'Wij zijn de Thuiszorg' nu met de vakbond in verzet tegen de huidige loondump, ontslagen èn verslechtering van de huishoudelijke zorg. Maar door de kabinetsplannen raken straks bijna alle 58.000 thuiszorgers en 40.000 alfahulpen hun baan kwijt.

"Het schrappen van banen in de thuiszorg leidt tot verwaarlozing, vereenzaming en vervuiling van mensen." Dat zei SP-Kamerlid Renske Leijten op 27 november op de bijeenkomst van zo'n 700 boze thuiszorgmedewerkers in de Utrechtse Jaarbeurs.

121127_Thuiszorg2-1k_Renske-Leijten

Foto: www.sp.nl

De actiebijeenkomst was het startschot voor een landelijke campagne 'Strijd voor Thuiszorg'.

Op 4 februari 2013 zal de volgende landelijke actiebijeenkomst plaatsvinden.

De SP steunt de acties van de thuiszorgmedewerkers. Daarbij werkt ze samen met iedereen die de zorg aan het hart gaat in comité's 'Zorg voor elkaar'. In een breed offensief zullen we de zorgplannen van dit kabinet bestrijden.

Met een compleet uitgewerkt actieplan als leidraad kunnen alle SP-afdelingen in het land aan dit offensief bijdragen en zo massaal een vuist maken tegen de sloop van de AWBZ en de thuiszorg.

Voorts roept de SP iedereen op de petitie te tekenen die de ABVAKABO is gestart. Je kunt deze hier ook downloaden, uitprinten en daarmee in je eigen omgeving op pad gaan. Ook een folder met informatie en een zgn. argumentenkaart met actietips zijn op de site van de vakbond beschikbaar.

SP Utrecht is al volop bezig acties op poten te zetten. Deze zullen aanstaande woensdagavond tijdens de Algemene Ledenvergadering ruim aan bod komen.
SP-ers die mee willen doen kunnen zich ter plekken aanmelden.

Verder komt Renske Leijten op vrijdagavond 11 januari 2013 naar Utrecht. Zij zal tijdens een thema-avond over zorg toelichting geven op de kaalslag die ons boven het hoofd hangt plus op alle acties en verzet hiertegen.

Noteer deze datum alvast in je agenda! Let op: hier verschijnt spoedig een aankondiging van op onze website. Met daarin tijd en plaats.

Wil je nu al meedoen?

Meld je aan bij Gonnie Oosterbaan:
030-2517631
gonnie.oosterbaan@wxs.nl

U bent hier