h

Voorjaarsnota: Huurders en woningzoekenden de dupe door gemiste kansen

21 mei 2013

Voorjaarsnota: Huurders en woningzoekenden de dupe door gemiste kansen

 

De Utrechtse SP-fractie wil dat het college alles op alles zet om de woningbouwproductie van de corporaties op peil te houden en de huren te matigen. Uit de vandaag verschenen voorjaarsnota 2013 blijkt echter dat het college zich zonder meer neerlegt bij de aanslag die het kabinet (PvdA-VVD) pleegt op de sociale huursector.

De SP doet dat niet en zal bij de behandeling van de voorjaarsnota voorstellen doen om de kabinetsmaatrgelen te compenseren en zo de bouw in gang te houden.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "Huurders en woningzoekenden zijn zwaar de klos door de gure wind uit Den Haag. Na de enorme huurstijgingen de laatste paar jaar, leggen PvdA en VVD de corporaties nu een extra belasting op die neerkomt op twee maanden huur per jaar. Dat wordt wederom afgewenteld op de huurders, door een nieuwe huurexplosie en het stopzetten van renovaties. Maar ook valt de nieuwbouwproductie door de corporaties vrijwel stil. De woningnood wordt zo alleen maar erger."

De SP wil dit tegengaan door een combinatie van maatregelen in de lokale belastingen en de inzet van bestaande stimuleringsgelden voor de sociale huursector.

Schipper: "Juist nu moet je investeren in betaalbare huurhuizen en renovatie. Je verlicht de woningnood, schept werk, bespaart energie en versterkt de portemonnee van de bewoners. Dat vereist lef van het college in plaats van je er zomaar bij neer te leggen."

Wat de socialisten betreft gaat de gemeente hand in hand met de provincie en de corporaties aan de slag om het tij te keren.

U bent hier