h

Dennis mag in Utrecht blijven

4 december 2013

Dennis mag in Utrecht blijven

Goed nieuws gisteren! Het 8-jarige jongetje Dennis dat in het AZC in Oog in Al woont mag (voorlopig) in Utrecht blijven. Staatssecretaris Teeven heeft dit gisteren toegezegd, nadat de gemeente Utrecht had laten weten Dennis onderdak te willen bieden tot zijn beroep op het kinderpardon is afgerond. De jongen dreigde eerder in afwachting van dat beroep overgeplaatst te worden naar een uitzetcentrum in Burgum, later Amersfoort. Als voorbereiding op zijn uitzetting naar Kenia. Maar dat is nu gelukkig van de baan.

Dennis_150_foto_DUIC
Foto: www.duic.nl

Wij zijn daar, net als alle mensen om hem heen die zo hard hebben gestreden om hem hier te laten blijven, heel blij mee. We willen hen en Dennis dan ook van harte feliciteren met deze eerste stap.

Want het is niet zomaar eind goed, al goed! Dennis is in Nederland geboren en woont hier al zijn hele leven. Maar omdat hij niet de hele tijd onder rijkstoezicht heeft gestaan valt hij niet onder het Kinderpardon. En zo zijn er nog 300 andere kinderen als Dennis die door strakke regels buiten de boot vallen en dreigen te worden uitgezet.

De SP vindt het verbijsterend dat deze kinderen buiten hun schuld de dupe worden. Laten we asjeblieft ruimhartig omgaan met het Kinderpardon en die kinderen hier een toekomst geven. En laten we verder de regels asjeblieft zó verruimen dat straks geen enkel kind zoals Dennis meer buiten het Kinderpardon valt. In de Tweede Kamer maken Sharon Gesthuizen en Nine Kooiman zich hier al langere tijd sterk voor. In Utrecht is SP-fractievoorzitter Tim Schipper voor hem in de bres gesprongen.

Steun Dennis en zijn lotgenootjes ook! De petitie op de site van Laat Dennis Blijven staat nog altijd open, omdat aan het tweede punt nog niet tegemoet is gekomen. Dus teken die petitie als je dat nog niet gedaan hebt. Daarmee roep je staatssecretaris Teeven en de regering op om ruimhartig om te gaan met de toezichtregels van het Kinderpardon om te gaan.

De kinderen verdienen het!

Alle nieuws over Dennis en het actiecomité uit Oog in Al dat hem al die tijd ondersteund heeft vind je hier.

U bent hier