h

Kleine woningbezitter bloedt voor OZB-verlaging

22 december 2013

Kleine woningbezitter bloedt voor OZB-verlaging

Op 19 december discussieerde de gemeenteraad over de nieuwe tarieven voor de OZB. Aan de hand van cijfers van het Kadaster en het CBS toonde de SP aan dat dit college de OZB-tarieven met 9% heeft verlaagd. Alleen de VVD mengde zich in het debat.

De cijfers onderschrijven onze vaststelling. Behalve voor de VVD onomstreden, gezien het parallelle Twitter-debat, gevoerd vanuit D66:

Nu zou je kunnen denken: "dat is mooi, een belastingverlaging". Totdat je ziet wat het college met de andere tarieven heeft gedaan.

Kosten die in 2010 nog uit de algemene middelen, de OZB, werden betaald zijn nu verwerkt in de tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolheffing. (3,1 miljoen euro voor armoedebeleid en 1,7 miljoen euro voor straatvegen). Door deze verschuivingen krijg je hetvolgende beeld voor de veranderingen in de lokale lasten tussen 2010 en 2014:

Kortom: een belastingverlaging voor een villabewoner (waarde huis 1 miljoen) van € 63,40 betaald door een belastingverhoging voor huurders van € 24,55, een belastingverhoging voor de kleine woningbezitter (waarde huis 2 ton) van € 16,80 en een belastingverhoging voor de middelgrote woningbezitter (waarde huis 3 ton) van € 6,80.

Jan Modaal en zelfs Jan Bovenmodaal mogen dus bloeden voor deze belastingverlaging alleen voor de rijksten.

Een SP-amendement om dit een tikkeltje bij te sturen haalde het helaas niet.

En GroenLinks en de PvdA? Zij stonden erbij, en keken ernaar, ze vonden het best zo.

Reacties

Dit zou een heel goed artikel zijn als je het in een krant kon krijgen. Nu wordt het grotendeels alleen door Sp-ers en dat is erg jammer. Juist de niet SP-ers moeten weten wat wij wel en niet willen.
Behalve over de zorg en bij akties, die vaak al door anderen zijn gestart, hoort men van de SP en dat is te weinig. Probeer Marijnese over te halen om weer wat meer mee te doen, want die spreekt nog heel veel mensen aan.

Reactie toevoegen

U bent hier