h

Sociale zorg in Utrecht komt in handen van onervaren zorgorganisatie

17 juli 2014

Sociale zorg in Utrecht komt in handen van onervaren zorgorganisatie

Deze week werd bekendgemaakt welke organisatie de aanbesteding voor de sociale zorg (de buurtteams) gegund heeft gekregen. Winnaar is de nieuwe Rotterdamse instelling Incluzio.

De SP betreurt dit besluit ten zeerste. Nicole van Gemert: “De SP fractie vind het een kwalijke zaak dat er gekozen is voor een organisatie die onbekend en onervaren is in de sociale zorg, terwijl er nu enkele goede Utrechtse organisaties aan de zijlijn komen te staan. Het gevolg is dat deze Utrechtse zorg- en welzijnsorganisaties per 1 januari flink moeten reorganiseren en bezuinigen.”

Bij de aanbesteding is meegenomen dat de organisaties onafhankelijk dienen te zijn van bestaande instellingen, die reeds ondersteuning en begeleiding leveren in Utrecht. Dit laat zien dat de bestaande organisaties op voorhand geen kans hadden om de sociale zorg in te richten. De Utrechtse organisaties hebben hierom gepoogd samen een onafhankelijke organisatie neer te zetten. Dit bleek echter niet voldoende te zijn om als beste beoordeeld te worden. Van Gemert: “Dit laat zien dat anonieme aanbestedingen in de sociale sector onverantwoord zijn. Wat de SP betreft moeten we ook zo snel mogelijk stoppen met aanbesteden en bij nieuwe opdrachten het gesprek aangaan met de aanbieders in de stad.”

De Utrechtse zorg- en welzijnsorganisaties die achter het net vissen zullen als gevolg van de misgelopen aanbesteding een deel van hun taken en inkomsten mislopen. Zij zullen honderden werknemers moeten overdragen aan Incluzio, maar er zullen naar verwachting ook gedwongen ontslagen vallen.

Reacties

In het college dat de beslissing hierover heeft genomen zit ook de SP. Wat heeft de wethouder gedaan om dit tegen te houden?

Helaas is de keuze voor Incluzio het gevolg van een geheime aanbestedingsprocedure. Daardoor heeft de wethouder geen zeggenschap over de uiteindelijke keuze die gemaakt wordt. Deze procedure heeft de SP altijd al onwenselijk gevonden, maar het vorige College heeft besloten op deze manier te selecteren. Jammer, maar daar kan de SP niets meer aan veranderen.

De SP is al jaren tegen aanbestedingen in het algemeen. Dat dit nu zo gegaan is, is een typisch voorbeeld van de reden dat het in onze ogen niet werkt om zorg aan te besteden. Helaas is deze lijn al jaren geleden ingezet. De SP zet zich in om in de toekomst te voorkomen dat dit soort zaken weer gebeuren.

Reactie toevoegen

U bent hier