h

Bied uitgeprocedeerde asielzoekers menswaardige opvang

4 september 2014

Bied uitgeprocedeerde asielzoekers menswaardige opvang

Nog steeds is de toekomst voor Toevlucht – een nachtopvang voor ongedocumenteerde mannen – onzeker. Zoals het er nu naar uit ziet kan de Toevlucht tot en met 15 september bij het Leger des Heils ondergebracht worden. Als zij over anderhalve week haar deuren moet sluiten is het onduidelijk waar de huidige groep van circa 35 mannen naar toe moet. Voor een deel van deze mannen is (tijdelijk) vervangende opvang geregeld, maar nog steeds valt een aantal mannen buiten de boot.

De Utrechtse fracties van SP, ChristenUnie, D66, Groenlinks, PvdA en CDA dienen vandaag schriftelijke vragen in omdat zij willen weten hoe de stand van zaken er op dit moment uit ziet, en welke permanente oplossing het college voor deze doelgroep voor ogen heeft.  Als zij wil dat Toevlucht haar werk voort kan zetten, en daarmee kan voorkomen dat deze groep mannen op straat komt te staan, dan zal daar in de komende begroting geld voor uitgetrokken moeten worden.

Onlangs presenteerde de landelijke SP samen met de ChristenUnie en Groenlinks een initiatief om het proces van opvang en terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers te verbeteren. De SP wil nu dat de Utrechtse gemeenteraad dit initiatief ondersteunt.

Reactie toevoegen

U bent hier