h

College presenteert begroting

22 september 2014

College presenteert begroting

Vandaag presenteert het College van Utrecht de begroting voor het eerste volle jaar van de coalitie van VVD, D66, Groenlinks en SP. Bij het aantreden van het College was nog weinig bekend over de landelijke kaders en bezuinigingen, maar de SP-fractie is blij dat de ambitieuze doelstellingen nu concreet worden.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: “SP-wethouder Jansen laat een stevige ambitie zien voor de woningmarkt. Betaalbare woningen en afspraken met de corporaties worden speerpunt dit jaar. De huurexplosie moet gestopt worden en er moeten voldoende sociale huurwoningen beschikbaar komen voor alle Utrechters. Ik denk dat de nieuwe aangekondigde inzet echt zoden aan de dijk gaat zetten.”

Op de terreinen economie en energie gaat veel gebeuren. Zo komt er een energieplan beschikbaar dat niet alleen schone energie, maar vooral ook veel banen op gaat leveren. Daarbij heeft het College niet enkel oog voor betaalde banen, maar ook stages en leerwerkplekken zullen een stevige impuls krijgen met het op te richten economisch fonds.

De zorgen van de SP liggen voornamelijk bij de grote decentralisaties. De ontwikkelingen in de zorg, bijstand en jeugdzorg gaan razendsnel en het is nog maar de vraag of Utrecht alles in gereedheid heeft op 1 januari 2015. Het nieuwe College heeft een groot reservefonds in het leven geroepen om onvoorziene klappen op te vangen, maar de SP betwijfelt of het gereserveerde bedrag uiteindelijk toereikend zal zijn.

"Mensen in de sociale werkplaats, thuiszorgcliënten en mensen in sociaal isolement dreigen met de bezuinigingen tussen wal en schip te vallen. Bij het vaststellen van de plannen voor deze groepen zal de SP er dan ook alles aan doen om dat te voorkomen. Gelukkig staat het armoedebeleid recht overeind in de begroting. Utrecht gaat weliswaar op de overhead besparen, maar garandeert dat er geen cent minder bij de mensen terecht komt. Dat noem ik een sociaal Utrecht”, aldus Schipper.

De begroting zal de hele maand tot in detail besproken worden door de gemeenteraad.

Reactie toevoegen

U bent hier