h

Geen cent minder voor de armen in Utrecht

17 september 2014

Geen cent minder voor de armen in Utrecht

Het politieke jaar is weer begonnen, met de Algemene Beschouwingen die rechtstreeks te volgen zijn op televisie. Emile Roemer besteedt in zijn betoog extra aandacht aan de groeiende armoede in Nederland en de bestrijding daarvan. Ook in Utrecht is armoedebestrijding een centraal thema.

Raadslid Hilde Koelmans: “Wij garanderen dat er geen cent minder naar de armen gaat. ” In het collegeprogramma staat een bezuiniging ingeboekt van één miljoen rondom de uitvoering van het armoedebeleid. We bezuinigen op bureaucratie en niet op de bestrijding van armoede.

“Mocht de bezuiniging op bureaucratie minder dan één miljoen opleveren, dan halen we het tekort ergens anders vandaan. Het geld wordt gehaald waar het zit, zoals bij overhead en bureaucratie, maar nooit bij de mensen zelf.”, aldus Koelmans.

In oktober wordt de nieuwe begroting door de gemeenteraad vastgesteld, daarin zal de SP zich wederom hard maken voor de Utrechters die het niet zo breed hebben.

Reacties

Leuk zo'n ronkend persbericht, maar inmiddels weten we dat 1 miljoen rijksgeld bestemd voor chronisch zieken en gehandicapten gebruikt wordt om dit geld binnen te halen. Er wordt dus helemaal niks gehaald bij overhead en bureaucratie en het gaat volledig ten koste van geld voor de zwaksten.

Reactie toevoegen

U bent hier