h

Rekenkamer: Jeugd blijft punt van zorg

23 september 2014

Rekenkamer: Jeugd blijft punt van zorg

Vandaag werd het rapport ‘Jeugdhulp in ontwikkeling’ van de Utrechtse Algemene Rekenkamer gepresenteerd. Dit rapport omschrijft de verwachtingen rondom de transformatie naar het nieuwe Utrechtse stelsel ‘Zorg voor Jeugd’. Deze transformatie, die op 1 januari 2015 ingaat, moet leiden tot betere en snellere jeugdhulp met minder kosten.

De SP staat achter het idee dat de gemeenten verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg. Zo komt de zorg dichterbij en zijn er kortere lijnen tussen de verschillende soorten jeugdhulpverleners. De SP is dan ook groot voorstander van de buurtteams en hun ‘Een gezin, een plan’ aanpak, waarbij de buurtteams meerdere problemen in een gezin tegelijk kunnen aanpakken. Het is daarom wel van dat de buurtteams goed georganiseerd zijn.

“En juist daar zitten nog wel wat knelpunten”, aldus SP-gemeenteraadslid Hilde Koelmans. “Er zijn een aantal buurtteams in ontwikkeling en deze draaien goed, maar er zijn nog vele Utrechtse wijken waar geen buurtteam beschikbaar is. De bestaande buurtteams hebben hun opgedane kennis nog onvoldoende overdragen aan de nieuwe teams en ze moeten de samenwerking met andere partners nog vorm gaan geven, denk hierbij aan huisartsen en scholen. Daarnaast moet de ‘Jeugdbescherming nieuwe stijl’ nog vorm krijgen en het nieuwe meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld (AMHK) worden gelanceerd. De nieuwe maatregelen gaan in op 1 januari a.s., maar dan is nog lang niet iedereen er klaar voor. Het gaat jaren duren voordat de effecten, inclusief de beoogde kostenbesparing, zichtbaar worden. Desondanks zijn de bezuinigingen al wel in de huidige begroting ingeboekt, waardoor er een gat zal ontstaan.”

Mochten er door deze decentralisatie toch nog kinderen tussen wal en schip geraken, dan heeft de gemeente een aantal maatregelen achter de hand. Bijvoorbeeld het Fonds Decentralisaties, waar de SP zich hard voor heeft gemaakt tijdens de coalitieonderhandelingen.

 

Wachtlijsten

De grootste zorg van de SP is dat de gezinnen te lang moeten wachten op de juiste zorg. De Algemene Rekenkamer onderschrijft dit risico. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen straks na 1 januari een beroep gaan doen op welke type zorg, en bij welke aanbieder. Koelmans: “Het is de bedoeling dat een deel van de aanvullende zorg aan de buurtteams wordt overgedragen, maar hoe groot deze verschuiving gaat worden is nog niet in te schatten. Als het aantal aanvragen te laag wordt ingeschat en de buurtteams de vraag niet aan kunnen, of de gemeente te weinig aanvullende zorg heeft ingekocht, ontstaan er vanzelf wachtlijsten. Hierdoor kunnen gezinnen niet tijdig de hulp krijgen die ze nodig hebben, met alle gevolgen van dien."

Reactie toevoegen

U bent hier