h

Keukentafelgesprekken niet via de telefoon

31 oktober 2014

Keukentafelgesprekken niet via de telefoon

Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat de gemeente Utrecht keukentafelgesprekken telefonisch afhandelt. Keukentafelgesprekken zijn gesprekken die de gemeente met cliënten voert om de indicatie voor de huishoudelijke hulp vanaf maart 2015 te bepalen. Als het aan de SP Utrecht ligt stopt de gemeente hier direct mee.

Er is onderscheid te maken tussen twee categorieën huishoudelijke hulp. Bij de groep cliënten die zelf geen regie meer kan houden op het huishouden wordt standaard een bezoek afgelegd, maar bij de groep die gedeeltelijk nog wel voor het eigen huishouden kan zorgen wordt de indicatie in eerste instantie telefonisch afgehandeld. Pas als er signalen zijn dat er wellicht meer aan de hand is, wordt er persoonlijk langs gegaan.

Voor de SP is het onaanvaardbaar dat de gesprekken bij deze groep telefonisch plaatsvinden. Vorig jaar heeft de SP al een motie ingediend over deze keukentafelgesprekken, welke toen is aangenomen, maar deze wordt hiermee niet uitgevoerd. “Doel van de keukentafelgesprekken is niet alleen dat je iemand een paar vragen stelt maar ook even een kijkje binnen kan nemen. Hoe ziet het huis er uit, in hoeverre is iemand in staat voor zichzelf te zorgen etc. Dat hoor je niet aan de telefoon. Daar komt nog bij dat veel cliënten bijvoorbeeld geheugenproblemen hebben of hun eigen situatie niet goed kunnen inschatten, terwijl ze toch echt huishoudelijke ondersteuning nodig hebben”, aldus SP-raadslid Hilde Koelmans.

De SP is het niet eens met deze nieuwe methode en heeft gisteren samen met CDA en PvdA vragen aan de verantwoordelijke wethouder gesteld. Omdat er gisteravond in de gemeenteraad onvoldoende tijd was om op deze vragen in te gaan wordt het onderwerp binnenkort opnieuw besproken in een commissievergadering. Koelmans: “Het is heel simpel. Keukentafelgesprekken moeten ook echt aan de keukentafel gevoerd worden.”

Reacties

Hallo, mijn moeder heeft gisteren visite gehad van een dame die kwam namens de Gemeente Utrecht. Ze keek even de huiskamer rond en vroeg alleen hoe het met mijn moeder ging. Deze ging helemaal los om te vertellen wat ze allemaal mankeerde in de hoop haar uren thuiszorg te behouden. Tevergeefs want het stond al vast voordat iemand mijn moeder had gesproken dat ze nog maar 1,5 uur thuiszorg zal krijgen. Hoe ze het verder moet redden werd niet op gereageerd. De dame had er zelf moeite mee om dit te vertellen. Mijn moeder is 80 jaar en hulpbehoevend, ze kan bijna niets meer zelf. Ik kan er niet meer tijd aan haar besteden dan dat ik nu al doe. Ik maak me ernstig zorgen.

Heb wel een gesprek gehad aan tafel en de dame die bij mij op bezoek is geweest opende het gesprek met heb slecht nieuws voor u moet uren in leveren heb wel allemaal mijn problemen geventileerd ik ben 74 jaar heb een kunst heup en een versleten rug en kan zelf aangeven dat ik op de nominatie sta om weer geopereedt te worden maar niets kon haar overtuigen maar ik wist dat de het college afspraken hadden gemaakt had de weth al horen zeggen dat we terug moesten naar 78 uur maar er is geen discussie mogelijk geen enkel overleg geweest met wat je wel kan u moet terug of u wil of niet geen discussie mogelijk !

Reactie toevoegen

U bent hier