h

Muziekpaleis: roze dromen, rode cijfers

30 oktober 2014

Muziekpaleis: roze dromen, rode cijfers

Op 1 juli 2006 diende de SP een motie in met de titel ‘Klein is fijn’. Strekking: exploitatietekorten van het muziekpaleis mogen niet ten koste gaan van de kleinere culturele instellingen. In 2009 hield de SP op het Vredenburg een collecte voor het muziekpaleis. Er was toen al  € 240 per Utrechter extra nodig om het ding te kunnen bouwen. We haalden 50 cent op.

De SP heeft vanaf het begin gewaarschuwd voor deze Utrechtse variant van de Betuwelijn. Het zou nooit meer dan € 98 miljoen gaan kosten, zei voormalig CDA-wethouder Janssen. We zitten inmiddels over de
€ 150 miljoen heen.

Vandaag staat de gemeente – en daarmee de Utrechter – dus wederom aan de lat. Nu voor bijna
€ 6,5 miljoen extra incidentele kosten en zit er vanaf 2016 een structureel gat in de exploitatie van
€ 1,1 miljoen. Van die € 6,5 miljoen is misschien een deel te verhalen op derden, maar dat hangt in de juridische lucht. Ook blijft de sponsoring nog dik achter bij de zeer optimistische inschatting van
€ 9 miljoen.

De SP-fractie is er doodziek van. Zo wil je je gelijk niet halen en de extra centen die in het muziekpaleis gaan zitten kan je niet ergens anders aan uitgeven, zoals thuiszorg of dagbesteding.

“Maar waarom gaat de gemeente dat dan betalen?”, vraagt de PvdA zich verbaasd af. Ook andere partijen, die zich altijd klakkeloos achter het muziekpaleis hebben geschaard, huilen nu dikke tranen, of doen het af met de suggestie dat alle bezoekers maar een extra biertje moeten drinken (VVD).

Waar hebben zij in het verleden mee ingestemd:

  • - De eerste 10 jaar worden huurverhogingen die niet in de exploitatie kunnen worden opgevangen, gecompenseerd door de gemeente.
  • - Tekorten op klassieke muziek worden de eerste jaren deels opgevangen door de gemeente.
  • - Als zich in de eerste jaren tekorten op de exploitatie voordoen, plust de gemeente dat bij met een extra subsidie.

Hoe het structurele tekort op de exploitatie vanaf 2016 moet worden opgevangen is vooralsnog onduidelijk. Er zal weinig anders opzitten dan zorgen dat er meer inkomsten komen. Door meer congressen en vergaderingen binnen te halen, maar ook een commerciëlere programmering. Bands die Tivoli Oudegracht mooi vol kregen spelen nu in en halflege Rondazaal. Dat is niet vol te houden. Paradiso, Melkweg: eat your heart out. Volgende stap: ticketprijzen omhoog, horecaprijzen omhoog? Hoezo een gebouw voor alle Utrechters?

“De opdracht die is gegeven aan de samenwerkende partijen zorgt ervoor dat de exploitatie in alle realiteit sluitend wordt. De commissie mag de wethouder aanspreken op dit vooruitzicht op het sluitende met de randvoorwaarden zoals een en ander nu voorligt.” Dat waren de woorden van voormalig cultuurwethouder Lintmeijer (GroenLinks) in 2012.

Zijn opvolgster Margriet Jongerius (GroenLinks) heeft er een klusje aan. Dit college is met handen en voeten gebonden aan de dwaze afspraken uit het verleden, maar dat is wat de SP betreft de absolute limiet.

Lees hier de vragen van de SP in het interpellatiedebat van 30 oktober.

Reacties

Geachte lezer, als voormalig personeelslid, van Muziek Centrum Vredenburg, is er mij vanaf 2004 nogal wat overkomen.
Vanaf 2009 ben ik gaan procederen, met als resultaat, dat ik nu geestelijk
volkomen arbeidsongeschikt thuis zit, tot op de laatst horing heeft de Directie van Vredenburg volgehouden dat er met mij niets aan de hand was.
Mijn zaak gaat ook over Ambtenaartje pesten, ik zou deze toestanden
graag aan het licht brengen.
Hoe men is omgesprongen met het personeel, is ronduit walgelijk.
Tijdens m,n laatste horing, heb ik nog beweerd dat men niet met het overgebleven en nieuw aangenomen personeel, deze nieuwe tent zoudt kunnen runnen.
Nu moet ik lezen dat men niet genoeg personeel heeft.
Gaarne zou ik gehoord worden over wat ik heb mee moeten maken, en hoe de Gemeente Utrecht, bedrijfsartsen heeft beinvloedt.
Groet Charles.

Reactie toevoegen

U bent hier