h

Problemen Museum Speelklok opgelost?

16 oktober 2014

Problemen Museum Speelklok opgelost?

Vorige week trok Museum Speelklok aan de bel bij de gemeente. Door de recente verbouwing, teruglopende bezoekersaantallen en een structureel exploitatietekort stond het museum op de rand van faillissement. Daarom is er eerder extra subsidie aangevraagd, die gisteren door de gemeente toegekend is. De SP is, net als de rest van de gemeenteraad, blij dat het museum voorlopig gered is. Het specialistische museum is uniek in zijn soort en een ware aanvulling op het culturele aanbod in Utrecht. Tegelijkertijd is SP-raadslid Vincent Wijlhuizen kritisch over welk signaal deze last minute kapitaalinjectie af geeft naar de rest van de culturele sector.

De SP vindt kunst en cultuur van groot belang voor Utrecht, en dat betekent dat de gemeente hier ook structureel in moet blijven investeren. “Natuurlijk moeten we ons best doen om culturele voorzieningen als Museum Speelklok voor Utrecht te behouden, en dat moet op een duurzame manier gebeuren. Alleen zo kan er een gezonde, goed draaiende sector opbloeien”, aldus Wijlhuizen. “Dat vraagt ook van de culturele instellingen zelf dat ze hun zaken op orde hebben, zowel organisatorisch als financieel. Het is dus van groot belang dat Museum Speelklok haar huishoudboekje snel op orde krijgt.”

Het museum ontvangt standaard 718.000 euro subsidie van de gemeente, daar komt nu een eenmalige subsidie van 135.000 euro bij. Ondanks deze extra inkomsten is de toekomst nog steeds onzeker, maar de gemeente verwacht dat het museum met deze extra bijdrage en door het tonen van meer ondernemerschap de huidige problemen kan oplossen. De SP zal deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden.

Reactie toevoegen

U bent hier