h

SP motie over huishoudelijke hulp aangenomen

8 november 2014

SP motie over huishoudelijke hulp aangenomen

Deze maand hebben vele ouderen en gehandicapten in Utrecht een brief ontvangen waarin staat dat ze volgend jaar gekort zullen worden in het aantal uren dat ze huishoudelijke hulp krijgen. Daar waar mensen nu 4 en soms zelfs 8 uur per week hulp krijgen, blijft daar in bijna alle gevallen nog maar 1,5 uur van over. De SP maakt zich zorgen dat deze maatregel veel mensen in de problemen gaat brengen en dringt daarom aan op een gedegen onderzoek naar de effecten van het nieuwe beleid. Indien nodig, zal meer geld vrijgemaakt moeten worden om cliënten de hulp in de huishouding te geven die ze nodig hebben.

Tijdens het begrotingsdebat in de gemeenteraad deze week diende de SP een motie in om er zorg voor te dragen dat niemand in Utrecht in uren achteruit gegaan wordt zonder een inhoudelijk gesprek over de situatie. Ook droeg de motie het bestuur op eventueel bij te plussen als er meer hulp nodig is dan was voorzien. Deze motie werd aangenomen. In de toelichting op de motie ging de SP in op haar onlangs geopende meldpunt Zorg. Bij dit meldpunt kunnen Utrechters terecht voor ervaringen en klachten op het gebied van de decentralisaties in de zorg. De meeste meldingen gaan over de huishoudelijke hulp. Er wordt verwacht dat mensen weer veel zelf gaan doen of dat ze de hulp inroepen van familie en vrienden. Dit behoort echter niet voor iedereen tot de mogelijkheden. De SP neemt de klachten zeer serieus en heeft het bestuur van Utrecht opgeroepen om op ze op te lossen.

Wat de SP als meest kwalijk ziet is dat er niet gekeken lijkt te worden of mensen wel in staat zijn om het deels wegvallen van de huishoudelijke hulp op te vangen. De wet maatschappelijke ondersteuning stelt dat er hier eerst goed onderzoek naar gedaan moet worden, maar hier lijkt geen of onvoldoende sprake van te zijn. Daarnaast vindt de SP het kwalijk dat de verandering enkel wordt medegedeeld, maar dat er geen mogelijkheid is om hier inspraak in te hebben.

De SP zet zich al jaren in voor de thuiszorg en ook binnen de Coalitie blijft dit gebeuren. Dat de motie is aangenomen is een mooi voorbeeld van een beloning van de inzet. We beseffen ons dat we er nog niet zijn, maar het is een stap in de goede richting.

Reacties

van de 6enhalf Uur hulp Per Week Hou ik 1half Uur over
Daar mijn vrouw reuma en hernia en een stoma heeft ik zelf copd waarbij ik 24 uur aan de zuurstof zit en diabetes type 1 waarin ik insuline moet spuiten wordt er gewoon gezegd dat ik zelf nog de was kan doen mijn dochter doe mijn vrouw in bad kook elke dag en doe ze boodschappen ze heeft een fulltime baan en 3 kinderen te verzorgen moet ik nog meer van haar verlangen ik hoop dat het terug woord gebracht

Is het een idee dat de SP (in Utrecht) een banner op hun website plaatst zodat mensen bij wie de indicatie zeer fors verlaagd is collectief bezwaar kunnen maken? Zelf ga ik sowieso met een advocaat procederen als mijn indicatie van 8.5 uur per week door de gemeente Utrecht wordt verlaagd tot b.v. 1.5 uur per week (zoals de meeste mensen maximaal krijgen na de herindicatie). Maar van collectief bezwaar verwacht ik meer. Ziet de SP Utrecht dat zitten?

Het lijkt erop dat de WMO van de gemeente Utrecht al op voorhand heeft besloten niet meer hulp te vergoeden dan 1,5 uur/week. Het onderzoek naar de zorgbehoefte stelde nauwelijks iets voor (telefoongesprekje van hooguit een half uurtje), waarna ik later op de middag(hooguit een uurtkje later te horen kreeg dat de 3 uur thuiszorg die ik tot 22 maart nog heb, gehalveerd wordt. Een schandalige manier van doen van de gemeente Utrecht. Ik ga sowieso bezwaar maken tegen de beschikking, maar wil ook graag, al dan niet samen met de SP, aktie gaan voeren hiertegen. Ik ben benieuwd of de SP- Utrecht voelt voor het ondersteunen van mogelijke aktie-initiatieven in de stad.

Ik heb zwaar het gevoel dat de WMO van de gem. Utrecht al op voorhand had besloten dat IEDEREEN teruggebracht moet worden naar 1,5 uur/week,vanaf 22/3/2015, ongeacht het aantal uren dat je daarvoor had. Ik had 3 uur /week en dat wordt 1,5 uur/week, maar ik ken iemand die 15 uur/week had, en ja hoor, teruggebracht naar 1,5 uur. Een andere kennis had 9 uur/week , en U raadt het al , terug naar 1,5 uur /week. Het herindicatie onderzoek kwam neer op een telefoongesprekje van hooguit 25 min., en na een klein uurtje *heroverleg * werd ik teruggebeld met de boodschap dat ik terugging naar idd :1,5 uur/week.
Ik vind het een grof schandaal dat de Gemeente Utrecht zo met hun zwakkere inwonenden omgaat. Ik ga beslist bezwaar maken tegen de beschikking, en ik hoop dat de SP een platform kan bieden voor eventuele protestakties.
Ben , mede hierom ook lid geworden van de SP

Reactie toevoegen

U bent hier