h

De methode Eggermont

19 december 2014

De methode Eggermont

 
Onroerendezaakbelasting. Niet sexy, niet populair, wel nodig om de stad draaiende te houden. Jaarlijks te verhogen met de inflatie. Voormalig SP-raadslid en thans fractiemedewerker Michel Eggermont ontdekte dat dit niet zo was en trok aan de bel. Resultaat: een herziene OZB-verordening met een eerlijke tariefsbepaling. Op het CDA en Stadsbelang na omarmd door de gemeenteraad op 18 december.

Wethouder Kreijkamp van financiën roemde de inspanningen van Michel en doopte de herziening "de methode Eggermont". De SP-fractie dankt de ambtenaren voor de geweldige medewerking bij de uitzoekklus!

Reactie toevoegen

U bent hier