h

Paulus Jansen over de Europese Spelen

6 januari 2015

Paulus Jansen over de Europese Spelen

Vandaag plaatste De Utrechtse Internet Courant een interview met SP-wethouder Paulus Jansen over de mogelijke Utrechtse kandidaatstelling voor de Europese Spelen in 2019. Hier kwamen veel reacties op, en we hebben gevraagd of wethouder Jansen hier een toelichting op kan geven.

Waarom willen we de Europese Spelen naar Utrecht halen?

“Op dit moment is het nog niet zo dat we de Europese Spelen naar Utrecht gaan halen. NOC*NSF is begonnen met een verkennende ronde langs de rijksoverheid en de vier grote steden. De eerste vraag is of het voor ons haalbaar is om zo’n groot evenement te organiseren. Daarbij moeten we vooral onderzoeken wat deelname precies in gaat houden. Het is in ieder geval kleinschaliger dan de Olympische Spelen, met alleen Europese landen, en een veel lager budget. Het uitgangspunt is om bestaande accommodaties te gebruiken. Dat geldt niet alleen voor sportlocaties, maar bijvoorbeeld ook voor woonaccomodaties voor de sporters. Hierdoor gaat het gehele budget ook daadwerkelijk naar het organiseren van de sportactiviteiten zelf. Daarbij moet ook opgemerkt worden dat Utrecht dit niet in haar eentje gaat organiseren. Het is een landelijke kandidaatstelling, waarin meerdere steden moeten samenwerken. Hoe en wat er mogelijk is, dat onderzoeken we nu."

Wat is het voordeel voor Utrecht, mochten de Europese Spelen hier georganiseerd worden?

“Hoewel het een landelijk georganiseerde activiteit is, kan dit ook een positief effect op Utrecht hebben. Als eerste kan de promotie van topsport een flinke impuls geven aan de breedtesport. Daarnaast willen we dat Utrecht een gezonde stad is. Goed voorbeeld doet volgen, dus hopelijk zetten we hiermee meer Utrechters aan om in beweging te komen. En niet te vergeten, een groot sportief evenement als dit heeft ook een positieve invloed op de uitstraling van de stad."

De SP heeft zich altijd kritisch getoond tegenover de Grand Depart, die in juli plaats gaat vinden. Hoe verhoudt zich dat tot de Europese Spelen?

“Het is altijd verstandig om vooraf goed na te denken over de maatschappelijke kosten en baten. Het College van D66, GL, VVD en SP heeft als doelstelling om ieder jaar een internationaal sportevenement binnen te halen. Dit jaar is dat bijvoorbeeld de Tour de France, en recent hebben we (als onderdeel van de kandidaatstelling van Nederland) het EK vrouwenvoetbal 2017 binnengehaald. In Utrecht zullen de openingswedstrijd en drie poulewedstrijden gespeeld worden. Voor ruim twee ton, waarvan driekwart besteed wordt aan breedtesport rond het toernooi, hebben we een prachtig evenement binnengehaald. Vrouwenvoetbal zit enorm in de lift en is, na hockey, de 2e sport van Utrecht. Zo hebben we voor een beperkte investering een heel mooi evenement binnengehaald, dat zowel het lokale vrouwenvoetbal, de sportparticipatie en de promotie van Utrecht in het algemeen een impuls zal geven.

Wat het maatschappelijk resultaat wordt van de Tour de France kunnen we pas na afloop definitief vaststellen. De publieke middelen komen grotendeels uit het budget voor citymarketing. Utrecht zit in de lift qua toerisme, daar zouden ook nog heel wat mensen in de toekomst een goede boterham mee kunnen verdienen. En als sportwethouder sta ik ook bij de Grand Depart voor een groot flankerend breedtesportprogramma, inclusief de grootste wielertoertocht van Nederland.”

Reacties

Een onzalig plan. Waar hebben wij al die extra toeristen voor nodig? Kost weer vele miljoenen.
Wat sport betreft: Paulus zou er beter voor kunnen zorgen dat alle kinderen gratis zwemles krijgen en aan sport kunnen doen.

Reactie toevoegen

U bent hier