h

Utrecht gaat huisjesmelkers harder aanpakken

13 januari 2015

Utrecht gaat huisjesmelkers harder aanpakken

Foto: SP

Afgelopen zaterdag was er in het tv-programma Kassa veel aandacht voor Nahuys BV, een twijfelachtige verhuurder die laatst nog in het nieuws kwam over wanpraktijken bij verhuur van studentenkamers aan de Zamenhofdreef. SP-wethouder Paulus Jansen was te gast in de uitzending en gaf aan dat hij denkt effectiever op te kunnen treden tegen deze zogenaamde huisjesmelkers, nu er dit jaar meer wettelijke middelen beschikbaar gekomen zijn.

“Het is heel frustrerend en het kost heel veel publiek geld om keer op keer deze man achter zijn vodden aan te zitten. Hij heeft een bepaalde strategie, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid, dat als we hem aanschrijven en een dwangsom opleggen, hij het zo lang mogelijk rekt. Pas op het laaste moment repareert hij het en is de situatie daarmee hersteld. Kom je drie weken later, is het weer foute boel.”, aldus Paulus Jansen in Kassa. Jansen is dan ook blij dat er sinds 1 januari jl. een nieuwe stok achter de deur bijgekomen is, namelijk de bestuurlijke boete. Deze boete houdt in dat als huisjesmelkers weer over de scheef gaan, er direct per overtreding een boete van 200.000 opgelegd kan worden.

Na aanleiding van de uitzending heeft de Gemeente Utrecht een meldpunt ingesteld: meldpunthuisjesmelkers@utrecht.nl. Het meldpunt is bedoeld voor huurders die problemen hebben met de verhuurder rond (brand)onveilige situaties, of die zich geïntimideerd/bedreigd voelen door de verhuurder. Studenten die hun huur willen laten checken of problemen ervaren met hun huisbaas kunnen (ook) contact opnemen met het huurteam: www.huurteam-utecht.nl.

Reactie toevoegen

U bent hier