h

Problemen en onduidelijkheid rondom PGB

5 maart 2015

Problemen en onduidelijkheid rondom PGB

Het regent klachten over de uitbetaling van zorgverleners die werken vanuit het persoonsgebonden budget (PGB). De SP is blij dat er bij Het Rijk inmiddels veel gedaan wordt om de problemen zo snel mogelijk te verhelpen, maar ondertussen zijn er nog steeds mensen die hierdoor in grote financiële problemen terecht gekomen zijn. De SP stelt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering van het PGB en heeft in de Raadsvergadering mondelinge vragen aan de wethouder gesteld.

Hilde Koelmans: “Ik wilde graag weten of de wethouder bereid is om, mocht de nood echt aan de man zijn, een voorschot uit te betalen aan de zorgverleners. In andere gemeentes, waaronder Woerden en Den Bosch, is deze maatregel pas ingevoerd. Ik had graag gezien dat Utrecht zich hier bij aansloot”. Volgens de wethouder zijn de problemen in Utrecht echter minimaal en is een voorschot daarom niet nodig.

De SP roept PGB-houders en/of zorgverleners op, zich te melden wanneer zij toch problemen ervaren met de uitbetaling door de Sociale Verzekerings Bank. Dat kan via de gemeente en via ons meldpunt zorg.

Reactie toevoegen

U bent hier