h

Breek de trend en bied hulp aan verwarde mensen

9 april 2015

Breek de trend en bied hulp aan verwarde mensen

Vandaag was uitgebreid in media te volgen dat een man uit Overvecht dreigde zichzelf op te blazen wegens geplande woninguitzetting. Omliggende woningen en kinderopvang werden tijdelijk ontruimd. Het is een voorbeeld van iemand in verwarde toestand die een gevaar vormt voor zichzelf en zijn omgeving. Hoewel dit gelukkig goed is afgelopen, is duidelijk dat dit geen incident betreft. NOS.nl beschrijft een sterke landelijke toename van het aantal meldingen van en over verwarde mensen in de afgelopen jaren; van 40.000 in 2011 naar 60.000 in 2014. De politie, de Federatie Opvang en GGZ Nederland onderschrijven dat er sprake is van een sterke toename. Ook de SP maakt zich al langer zorgen over deze ontwikkelingen.

Om de serieuze problematiek rondom verwarde mensen in Utrecht op de politieke kaart te zetten heeft de SP afgelopen februari schriftelijke vragen gesteld. De SP fractie is zich er van bewust dat situaties zoals die van vandaag altijd voor kunnen komen, maar vindt dat er in veel gevallen meer aan preventie ofwel betere opvang gedaan zou kunnen worden.

Wanneer iemand in verwarde toestand wordt meegenomen door de politie is dit vaak een traumatische ervaring, wat het herstel niet ten goede komt. In een aantal andere centrumgemeenten zijn goede voorbeelden te zien waarin politie inspeelt op het toenemende aantal verwarde mensen. Zo zijn op politiebureaus in Amsterdam en Den Haag speciale afdelingen ingericht voor de opvang en eventuele doorverwijzing van verwarde mensen. Op deze manier wordt voorkomen dat iemand zonder hulp direct weer op straat belandt. De SP maakt zich er hard voor om dit soort maatregelen ook te realiseren in Utrecht.

Wat precies de achterliggende oorzaak is van het toenemende aantal verwarde mensen is onduidelijk. Het zou te maken kunnen hebben met het feit dat de bedden in de psychiatrie afgebouwd worden, alsmede het aantal plekken in de beschermde woonvormen, waardoor er een gat ontstaat. De SP is van mening dat dit op korte termijn verder onderzocht moet worden en dringt hierop aan bij de wethouder.

Reactie toevoegen

U bent hier