h

SP presenteert Aanvalsplan Armoede

30 juni 2015

SP presenteert Aanvalsplan Armoede

Foto: SP

Armoede is een groot probleem in Utrecht. In een aantal wijken neemt de armoede alleen maar toe, met als koploper de Wijk Overvecht, waar bijna 20% van de inwoners in de bijstand zit. Onnacceptabel, vindt SP-raadslid Hilde Koelmans. “De gemeente voert op dit moment gesprekken met ervaringsdeskundigen over de vernieuwing van de armoedeaanpak, waarvan de uitkomsten na de zomer gepresenteerd worden. Armoede is een structureel probleem op meerdere gebieden, en moet dan ook op die manier bekeken en aangepakt worden. In ons Aanvalsplan Armoede hebben we 5 speerpunten opgesteld die als leidraad dienen voor een succesvolle aanpak.” De SP kijkt uit naar de plannen van de gemeente, en hoopt met deze punten vast een steentje bij te kunnen dragen.

 

  • Gezondheid en armoede

Er is een groot verschil in gezondheid tussen rijke en arme mensen. En uitgestelde zorg is over het algemeen duurdere zorg. Mensen moeten wat de SP betreft dus niet worden geremd om noodzakelijke zorg in te schakelen. Op dit moment gebruikt lang niet iedereen die daar recht op heeft de collectieve zorgverzekering, en nog minder mensen de aanvullende collectieve zorgverzekering. Wat de SP betreft moet dit meer bekend worden gemaakt bij de doelgroep en moet het minder kosten om je goed te verzekeren tegen ziektekosten. Inwoners met een minimum inkomen, moeten wat de SP betreft recht krijgen op een gratis aanvullende zorgverzekering, indien ze gebruik maken van de collectieve basisverzekering.

 

  • Aanpak schulden

De bestrijding van schulden moet beter worden aangepakt. Het aantal mensen met schulden neemt nog steeds sterk toe. Vroegsignalering speelt hierin een belangrijke rol, omdat met schulden vaak een hoop andere problemen de kop op steken. Buurtteams worden getraind om eerste signalen te herkennen zodat aanwezige problemen in zijn geheel kunnen worden aangepakt. Ook andere organisaties moeten hun verantwoordelijkheid nemen, wat SP betreft. Samenwerking met de buurtteams is hierin een kernbegrip. Zo noemen wij de huurcorporaties, die bijvoorbeeld standaard het buurtteam kunnen inschakelen na 2 maanden huurachterstand. En scholen, die datzelfde kunnen doen, bij signalen van armoede bij kinderen, en huisartsen, bij signalen van stress en andere gezondheidsproblemen die te maken kunnen hebben met financiële zorgen.

 

  • Armoedevoorziening toegankelijk

Iedereen die recht heeft op armoedevoorzieningen moet deze ook kunnen krijgen. De voorlichting moet worden verbeterd en de aanvraagprocedure moet worden versimpeld. Zo is het volstrekt onduidelijk wanneer mensen recht hebben op bijzondere bijstand en sommige regelingen worden onderbenut. Bijvoorbeeld de aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen en de collectieve zorgverzekering.

 

  • Betaalbaar wonen

De huur is vaak de grootste kostenpost in het huishoudboekje. De huurverhoging voor minima wordt beperkt. Er moeten afspraken worden gemaakt met corporaties over betaalbare sociale huurwoningen. Daarnaast moeten de corporaties energiezuiniger woningen leveren, opdat de bewoners minder geld hoeven uit te geven aan (stads)verwarming en gas.

 

  • Gelijke kansen voor kinderen

Kinderen mogen geen achterstand krijgen omdat hun ouders het niet breed hebben. Om dit te voorkomen is er ondersteuning voor onderwijsactiviteiten en is er de mogelijkheid om met korting te sporten. Dit moet blijven.

Reacties

Dit zijn nietszeggende standpunten, die bovendien getuigen van gebrek aan informatie over het gemeentelijke armoedebeleid in de maak. Mijn aanbod om de SP hierover te informeren is genegeerd. Zeer teleurstellend allemaal. Dit is niet de SP waar ik lid van wil zijn.
Inge Mans

Betaalbaar wonen.
Daar kan de gemeente weinig aan doen. De verhuurdersbelasting is in wezen een HUURDERSbelasting. Ik mis bij de SP de bereidheid om dit naast de zorg tot speerpunt van het beleid te maken.

Beste Ben,

Ik kan je verzekeren dat betaalbaar wonen als jaren speerpunt is in het beleid van de SP-afdeling en fractie in Utrecht.

Dit jaar nog hebben we twee onderzoeksrapporten gepresenteerd: 

Huur te Duur

Huurders voor het Blok

Betaalbaarheid en bereikbaarheid van sociale huur zijn topprioriteit bij de onderhandelingen met de corporaties over de prestatieafspraken voor de komende jaren.

Ben graag bereid hierover met je verder te spreken.

Groet,

Tim Schipper
Fractievoorzitter SP
 

Beste Inge,

De werkelijkheid is dat de gemeenteraad, dus ook de SP-fractie, nog geen collegevoorstel over de herziening van het armoedebeleid heeft gekregen. Dat komt pas in het najaar.

De kern daarvan zal wat ons betreft moeten zijn dat er geen cent minder naar armoedebestrijding toe gaat. Anders kan en wil de SP hier niét mee instemmen. 

De SP heeft altijd pal gestaan voor de bestrijding van armoede en dat zullen we blijven doen!

Groet,

SP-fractie Utrecht

Reactie toevoegen

U bent hier