h

SP zet armoedeaanpak centraal in Voorjaarsnota

30 juni 2015

SP zet armoedeaanpak centraal in Voorjaarsnota

Foto: SP

Vandaag wordt de Voorjaarsnota besproken. Dit is het moment dat het college haar plannen voor het komende jaar presenteert. SP-fractievoorzitter Tim Schipper: “Deze Voorjaarsnota pakt tegenvallers direct aan en laat zien dat er geen extra bezuinigingen nodig zijn. Laten we dit moment grijpen om grote structurele problemen, zoals armoede, in de kern aan te pakken.”

De SP maakt zich grote zorgen over de toename van armoede in de stad. In veel wijken neemt de armoede toe, met als koploper de wijk Overvecht, waar bijna 20% van de inwoners in de bijstand zit. Volstrekt onacceptabel voor een stad als Utrecht die wil investeren in haar inwoners en kansen. "Waar wij ons als SP vooral aan storen is dat armoede de afgelopen jaren niet structureel is aangepakt. Er werden allerlei lapmiddeltjes ingezet, zoals het Leefbaarheidsbudget, met bar weinig resultaat. Onderzoek laat zien dat de groep die dit budget het hardste nodig heeft het niet weet te vinden, of überhaupt niet weet dat het bestaat”, aldus SP-raadslid Hilde Koelmans. Koelmans ziet dan ook meer in een structurele aanpak op meerdere gebieden, zodat het probleem écht aangepakt kan worden. Vandaag presenteert zij haar Aanvalsplan Armoede, met 5 punten die helpen om de inwoners die op dit moment in armoede leven weer een eerlijke kans te geven.

Een van de punten is het invoeren van een gratis aanvullende zorgverzekering voor inwoners met een minimuminkomen. Koelmans: “Er is een groot verschil in gezondheid tussen rijk en arm. En uitgestelde zorg is over het algemeen duurdere zorg. Wij willen niet dat mensen geremd worden om noodzakelijke zorg in te schakelen.” Met dit voorstel volgt SP Utrecht het voorbeeld van Amsterdam, waar deze maatregel al is ingevoerd. “Ook in Utrecht is geen plek voor armoede en iedereen moet mee kunnen doen onafhankelijk van de dikte van je portemonnee.”

Reactie toevoegen

U bent hier