h

Reactie rondom berichtgeving SP

10 september 2015

Reactie rondom berichtgeving SP

Naar aanleiding van de verschillende verhalen die verschenen zijn in de media over de interne situatie in de SP, geven het afdelingsbestuur en  de fractie de volgende reactie.

We vinden het jammer dat interne stukken op straat liggen. We lossen onze problemen samen op binnen de afdeling. Zoals dat gaat binnen elke organisatie gaat dat niet altijd zonder slag of stoot, maar wij zijn er altijd uitgekomen. De SP gaat daarnaast niet in op zaken die betrekking hebben op personeelsleden. Dat is een zaak tussen werknemer en werkgever en daar is privacy zeer gepast.

De SP in Utrecht heeft in het verleden te maken gehad met verschillende inzichten op waarop we de partij moeten inrichten. De jongere leden wilden meer een focus op het imago van de partij en de leden die ouder zijn in dienstjaren wilden meer aandacht voor het buurten en netwerk opbouwen in de stad. Deze verschillende inzichten hebben in het verleden geleid tot wrijving. Dit is de voortdurende discussie binnen de gehele SP, die al bestaat sinds de oprichting van de partij. Die discussie houdt ons scherp en in balans.

We willen nadrukkelijk duidelijk maken die wrijving die de discussie oproept een situatie is uit het verleden. Dat neemt niet weg dat het invloed heeft op de keuzes die nu nog gemaakt worden. Het vertrek van Vincent Wijlhuizen is daar een voorbeeld van.

Het afdelingsbestuur en de fractie werken nu goed samen en hebben er eensgezind voor gekozen om het verleden achter zich te laten. Wat ons betreft is de kwestie niet nu, maar eerder al afgesloten. We gaan samen met afdelingsbestuur, fractieleden en alle andere partijleden aan de slag om Utrecht tot de sociaalste stad van Nederland te maken.

Reacties

Echo's en ego's uit het verleden! Samen de schouders eronder zetten. Wij zijn Utrecht waardig en Utecht is ons waard!

Het niet doorgeven van eventuele commentaren bewijst dat de SP in Utrecht minder open is dan men zou mogen verwachten. Dat is op zijn minst jammer en geeft makkelijk wantrouwen!

Reactie toevoegen

U bent hier