h

Geen ruimte meer voor fouten in thuiszorg

14 oktober 2015

Geen ruimte meer voor fouten in thuiszorg

Deze week werd duidelijk dat de helft van de Utrechters die thuiszorg krijgen recht hebben op meer uren dan oorspronkelijk door de gemeente toegewezen. De Utrechtse SP fractie vraagt al sinds de bezuinigingen op de thuiszorg om meer zorgvuldigheid bij het vaststellen van nieuwe indicaties. Het botweg terugbrengen van thuiszorg naar anderhalf uur schoonmaakwerk per week gaat voorbij aan de complexe problematiek van ouderen en kwetsbare Utrechters.

SP-raadslid Nicole van Gemert: “ Thuiszorg is meer dan schoonmaken alleen. Vorig jaar is een motie van de SP aangenomen die opriep tot een persoonlijk gesprek bij de mensen thuis om de zorgbehoefte in kaart te brengen. Deze motie is door de wethouder slecht uitgevoerd, met een reeks aan bezwaren als gevolg.”

Vooral de persoonlijke benadering is belangrijk volgens Van Gemert: “De ervaring met de huishoudcoaches leert ons dat een persoonlijk gesprek altijd gevoerd moet worden. Het team gaat nu verder met haar werk, maar wat mij betreft is dit een doekje voor het bloeden.”

Het is voor de SP onacceptabel dat de wethouder het zo ver heeft laten komen. “Bij bijna de helft van de mensen is de verkeerde inschatting gemaakt. Hoe gaat de wethouder garanderen dat ze de volgende keer niet weer de mist in gaat? Er zijn in de thuiszorg al teveel onnodige fouten gemaakt waar veel Utrechters de dupe van zijn geworden."

De SP gaat de wethouder hier vandaag in de raadscommissie op aanspreken. Als de gemeente geld tekort komt stelt de SP voor deze middelen te halen uit het reservefonds voor de zorg, dat voor de SP een voorwaarde was voor het deelnemen aan de coalitie.

Reactie toevoegen

U bent hier