h

Nieuw armoedebeleid krijgt nog geen groen licht van de SP

29 oktober 2015

Nieuw armoedebeleid krijgt nog geen groen licht van de SP

Foto: Sander van Oorsponk

De Utrechtse SP-fractie wil geen afschaffing van armoederegelingen voordat duidelijk is wat de effecten zijn op het besteedbaar inkomen van de armsten van Utrecht. SP raadslid Van Gemert: “We hebben het hier over gezinnen die soms van 50 euro in de week rond moeten komen, het afschaffen van toeslagen kan voor deze groep desastreus zijn.” Voordat de SP de garantie heeft dat er in Utrecht niemand door het ijs zakt kan het  nieuwe armoedebeleid dan ook niet van start gaan.

Het nieuwe beleid is gericht op het voorkomen van schulden. Deze preventieve aanpak kan effectief zijn, maar gaat voorbij aan de mensen die weliswaar geen schulden hebben, maar al jarenlang in armoede leven. Deze mensen raken hun structurele inkomensondersteuning kwijt en het is niet zeker of ze er iets voor terug krijgen.

Als voorbeeld noemt Van Gemert het geleidelijk afschaffen van het woonlastenfonds: “ Het college wil huishoudens die een te dure woning hebben binnen twee jaar laten verhuizen naar iets goedkopers en de maandelijkse toeslag die ze nu ontvangen schrappen. Dat is ons veel te rigoureus, want hoewel mensen vaak wel willen verhuizen, zijn die goedkopere huurwoningen er niet. Het is dus een papieren werkelijkheid die gaat leiden tot een verhoging van de maandelijkse lasten.” De SP wil de regeling voor bestaande gevallen handhaven indien het niet lukt een goedkopere woning te vinden.

Kern van de kritiek van de SP is dat je geen oude schoenen weg moet gooien voordat je nieuwe hebt. Het armoedebeleid is de omgekeerde wereld: de wethouder gaat pilots doen voor de nieuwe aanpak waarvan de uitkomst nog onzeker is, maar schaft wel vast de oude regelingen af. Hetzelfde geldt voor het woonlastenfonds: de wethouder verwacht dat er met de hervormingen in de sociale huursector over enkele jaren meer woningen beschikbaar zullen komen en schaft in de tussentijd vast het woonlastenfonds af. Onzekere oplossingen over de ruggen van de armsten van Utrecht: voor de SP onacceptabel.

Over twee weken zal de gemeenteraad debatteren over de voorstellen, waarbij de SP met verschillende verbeteringsvoorstellen zal komen.

Reacties

Modaal en lagere inkomens worden gedwongen Door hun alsmaar stijgende huur druk naar wijken buiten stads (k)ringen te verhuizen. Dubbel modaal en absorbitant veel meer eigent zich de binnensteden tot zich met ?. (Natuurlijk .... geld). Ghetto vorming en verdere klasse/kaste scheiding en dus inherent daaraan is opkomende rechtse radicalisering met al zijn extreme uitwassen. Een socialist leeft niet met economische waarden, maar met de wetenschap dat als je er samen voor gaat staan, je 1 bent. Geld misbaar wordt. Doelen haalbaar zijn.

Wanneer de toeslag woonlasten wordt afgeschaft zal dit voor mij een enorm probleem worden. Het scheelt dan 75,- en wil best goedkoper wonen maar, moet wel kunnen want, dit kost ook geld en gezien mijn mindere mobiliteit kan ik niet overal wonen zoals,een flat. Woon nu in een niet aangepaste woning dus krijg geen extra huurtoeslag via de belasting. In mijn situatie moet ik altijd een woning gelijk aan de straat hebben waardoor ik zeer waarschijnlijk niet heel veel goedkoper uit kom.??

Reactie toevoegen

U bent hier