h

Utrecht moet toegankelijkheid geenpeil-referendum garanderen

31 oktober 2015

Utrecht moet toegankelijkheid geenpeil-referendum garanderen

Gisteren werd bekend dat het Rijk minder geld beschikbaar zal stellen voor het raadgevend ‘Geenpeil- referendum’ dat gehouden zal worden in april 2016. SP-raadslid Michel Eggermont: “Als we een eerlijk en representatief referendum willen is het ontzettend belangrijk dat de stembusgang even toegankelijk is als de raadsverkiezingen. Het is onacceptabel dat mensen ver zouden moeten reizen om hun stem uit te kunnen brengen.”

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) liet weten dat er 40 miljoen euro nodig is voor het organiseren van de stembusgang. Het rijk stelt maar 20 miljoen beschikbaar. Dat zou volgens de VNG betekenen dat in veel gemeenten de toegankelijkheid onder druk komt te staan. Gemeenten zouden dan mogelijk bezuinigen op het aantal stemlocaties.

De SP wil het gemeentebestuur er alles aan doet om meer geld van het rijk beschikbaar te krijgen. “Desnoods moet er gekeken gaan worden hoeveel geld nog beschikbaar is in de ‘verkiezingspot’ van de gemeente. Er moeten voldoende stemhokjes zijn, we kunnen niet beknibbelen op de democratie,” aldus Eggermont.

De SP heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Reactie toevoegen

U bent hier