h

Geen cent bezuiniging op Utrechts armoedebeleid

10 december 2015

Geen cent bezuiniging op Utrechts armoedebeleid

Foto: Sander van Oorsponk

Vandaag is het nieuwe armoedebeleid van de gemeente Utrecht vastgesteld. De SP steunt het armoedebeleid op de voorwaarde dat er geen cent op bezuinigd wordt. Toch is er nog onzekerheid over de uitwerking van de nieuwe maatregelen. SP-raadslid Nicole van Gemert: “de SP zal volgend jaar pas  instemmen als blijkt dat het geld daadwerkelijk terecht komt bij de mensen die het nodig hebben. In de tussentijd mag er absoluut niemand door het ijs zakken door dit nieuwe beleid.”

Het nieuwe armoedebeleid is gericht op preventie. Er komt een sterkere focus op schuldhulpverlening en er komt een preventief budget voor mogelijke financiële problemen. Van Gemert: “Het is heel goed om mensen die in financiële problemen kunnen komen te helpen voordat ze in echte armoede terecht komen. Toch mag dat niet ten koste gaan van Utrechters die al jaren heel weinig overhouden. Dat is onacceptabel.”

De SP heeft ervoor gezorgd dat er in Utrecht niemand door het ijs zakt. Er komt een speciale regeling in het armoedebeleid die erop toeziet dat mensen, die door het nog onzekere armoedebeleid aantoonbaar onevenredig worden getroffen, geholpen worden. Ook worden een kapotte koelkast en wasmachine weer vergoed door de bijzondere bijstand. Voor de voedselbanken en stichting Leergeld worden de subsidies voortgezet. SP-wethouder Paulus Jansen beloofde te gaan praten met de corporaties om de huren te verlagen. Door de onzekerheid van het nieuwe beleid is ook op verzoek van de SP besloten dat, indien er geld over blijft, dit geld moet worden gebruikt om nieuwe maatregelen te nemen om de armoede te bestrijden.

Tenslotte werd namens de gehele coalitie een amendement ingediend dat het hele nieuwe beleid pas in zal gaan als de koopkrachtcijfers komend jaar uitwijzen dat het armoedebeleid effectief is voor álle Utrechters. Zo niet, dan gaat wat de SP betreft het nieuwe armoedebeleid niet door.

Reacties

Waarom moet het armoedebeleid wijzigen en het woonlastenfonds verdwijnen? wie heeft hier belang bij. Als de huur verlaagd krijg je minder huurtoeslag gaat het inkjomen dan omhoog? anders blijft een gat bestaan en moet je meer zelf betalen. plus alles wat maar blijft stijgen. Ik maak geen op bijzondere bijstand en heb een canta die ik zelf moet onderhouden. Ik vind het al belachelijk dat er een voedsel bank moet zijn in Nederland! Ik weet dat je ook met een lage huur woonlasten nodig kunt hebben. Mijn advies is daarom denk goed na want, er vallen zo mensen tussen wal en schip. m. vr gr.

Meebesturen betekent voor SP Utrecht dus mooie praatjes verkopen over slecht armoedebeleid. En weigeren om de stem van arm Utrecht te laten horen. SP: ScharrelPartij

Ik heb begrepen dat toeslagen als "langdurigheidtoeslag"en "Reserveringstoesla"verdwijnen en dat waren heel welkome aanvullingen voor mensen als ik met alleen AOW. Daarbij vind ik dat de U_Pas zorgverzekering veel te duur is. De Gemeente bepaalde vorig jaar dat als je die verzekeing niet neemt, je niet in aanmerking voor bijz. bijstand voor medische kosten komt. Dat is dwang in je keuze voor een zorgverzekering en volgens mij mag dat helemaal niet. Ik betaal nu ruim 150 euro per maand voor de zorgverzekering en bijna voor alles moet je daarin ook nog bijbetalen. Volgens mij is de gemeente bij deze deal meer gebaat dan wij minima.
Ik vertrouw er echt niet op dat het nieuwe armoedebeleid een verbetering is.

De SP wil zich focussen op de aanpak van de hoge huren. Dan neem je de oorzaak weg om het woonlastenfonds uit te betalen en is er veel meer geld beschikbaar voor het armoedebeleid. Als over twee jaar blijkt dat mensen nog steeds te duur wonen heeft de wethouder toegezegd de zaak opnieuw te bekijken. Wat ons betreft zakt er niemand door het ijs. De zorgverzekering is inderdaad duur. We gaan samen met Achmea bekijken of we daar wat aan kunnen doen. Tenslotte: het nieuwe armoedebeleid wordt eerst met een pilot getest: tot die tijd verdwijnen de structurele regelingen niet. Als blijkt dat het niet werkt kunnen we alles gewoon terugdraaien.

Reactie toevoegen

U bent hier