h

De SP en de vluchtelingenopvang

8 januari 2016

De SP en de vluchtelingenopvang

Foto: SP

Vandaag maakte het stadsbestuur bekend waar in Utrecht de komende tijd de tijdelijke opvang van vluchtelingen plaats moet gaan vinden: in het reeds jarenlang bestaande asielzoekerscentrum Oog in Al en in leegstaande kantoorpanden op de Ravellaan en Einsteindreef. Deze keuze is in samenspraak met het COA uiteindelijk gemaakt uit een langere groslijst van panden en terreinen in de stad die in in eerste instantie in aanmerking leken te komen.

De SP is van mening dat Utrecht een evenredig deel van de opvang voor zijn rekening moet nemen. Nieuwe locaties zijn nodig, want er is een stijgende behoefte en de tijdelijke opvang aan de Amerikalaan stopt in mei. Het is daarom logisch dat er continu gekeken wordt welke locaties geschikt of geschikt te maken zijn. Daarbij is het zaak dat er per locatie geen onevenredig grote aantallen mensen instromen, dat de buurt ruimschoots de kans krijgt zijn zegje erover te doen en dat er sprake is van een goede spreiding in de stad.

Op de Einsteindreef worden minder mensen geplaatst dan het COA voor ogen had. Daardoor blijft in het pand ruimte voor extra voorzieningen en initiatieven uit de wijk. Zeker omdat het gaat om opvang voor 2 ½ jaar is het mogelijk om hier meer te doen dan het hoogst noodzakelijke. Het onderwijs aan de kinderen van de vluchtelingen is zo geregeld dat er direct kan worden begonnen en er geen extra belasting is voor de bestaande scholen. De SP is zich ervan bewust dat Overvecht een kwetsbare wijk is, maar met de aanvullende maatregelen die zijn getroffen is deze keuze voor ons acceptabel. Op de Amerikalaan in Kanaleneiland blijkt het ook goed te kunnen gaan.

In Oog in Al komt ruimte vrij door het vertrek van één van de huurders, aan de Ravellaan is tijdelijke bewoning mogelijk in afwachting van herontwikkeling naar woningbouw.

Omdat aan de basisvoorwaarden is voldaan kan de SP zich vinden in het nu genomen besluit van het college. Het blijft spannend, maar het is goed dat Utrecht zijn verantwoordelijkheid pakt.

Reacties

Goed bezig SP!
Kan er in Utrecht NO , de omgeving waar ik woon, ook niet een AZC komen?

Reactie toevoegen

U bent hier