h

Geen groen licht SP voor deal gemeente-Jaarbeurs

20 januari 2016

Geen groen licht SP voor deal gemeente-Jaarbeurs

Foto: SP

De Utrechtse SP-fractie heeft zware bedenkingen tegen de nieuwe deal die de gemeente wil afsluiten over de ontwikkeling van het Jaarbeursterrein, als opvolger voor het nooit uitgevoerde contract uit 2006. In de nieuwe afspraken ruilen de partijen grond, waardoor de Jaarbeurs zich kan concentreren op het Westelijk deel. De gemeente krijgt in ruil vanaf 2023 de kans het stuk vlakbij de Croeselaan te ontwikkelen. De overeenkomst is onevenwichtig en kent – net als in 2006 – flinke financiële risico’s voor de gemeente, volgens de SP. Fractievoorzitter Tim Schipper legt uit waar volgens hem de kneep zit.

Wat gaat er eigenlijk gebeuren, Tim?

“De gemeente is druk bezig met het herontwikkelen van de Westkant van het station, de zogeheten ‘healthy urban boost’. Termen als ‘een voorbeeld van duurzaamheid voor de hele wereld’ komen daarbij langs, om maar aan te geven dat de ambitie torenhoog is. De gemeente heeft dus veel te winnen en kan nauwelijks terug als het tegenvalt. Dat blijkt ook bij de ontwikkelingen rond het station, waar nu al dubbel zoveel gemeenschapsgeld in zit dan ooit de bedoeling was.”

Maar de Jaarbeurs gaat toch ook van alles doen om het gebied duurzaam en aantrekkelijk te maken?

“Jawel, maar de voordelen voor de Jaarbeurs zijn duidelijk en worden al op de korte termijn gerealiseerd, zoals een veel te lage grondprijs voor de eeuwigheid en blijvend optimale bereikbaarheid per auto. Bestaanszekerheid, zou je kunnen zeggen. Al hebben we daar onze twijfels over, gezien de laatste financiële jaarverslagen. Voor de gemeente zijn de verdienmogelijkheden hoogst onzeker, over het vervoer van bezoekers over de enorme afstand naar de binnenstad is nog helemaal niets afgesproken en we blijven zitten met die kilometerslange files op drukke dagen. Verder wordt er met geen woord gerept over voorzieningen voor mensen met een beperking.”

Hoe zit dat met die grondprijs?

“Ja, dat is helemaal een mooie. Als je kijkt wat de normale vierkantemeterprijs is voor kantoren en wat tegenwoordig ‘leisure’ heet, dan krijgt de Jaarbeurs echt een gouden deal. Er wordt voortgeborduurd op wat al in 2006 was afgesproken, krijgen we te horen. Als je vervolgens vraagt hoe de grondprijs destijds tot stand is gekomen, dan is het antwoord dat dit niet te achterhalen is.

Kortom?

“Als je als gemeente grootse plannen hebt, dan gaat dat je wat kosten. Ik noem het muziekpaleis maar als voorbeeld hoezeer dat tegen kan vallen. Bij twijfel niet inhalen en op dit moment hebben we veel te veel vragen en onzekerheden om hier zomaar ja tegen te zeggen.”

Reacties

Tim is het enige raadslid die zich niet laat bedotten.
De Jaarbeurs heeft 40 jaar lang voor vrijwel niets(100 000)euro op de gemeentelijke grond overlast veroorzaakt en in 2014 zelfs verlies gemaakt en zegt nu de investeringen uit eigen zak te kunnen betalen.
Voorheen moest een nieuwe hal nog gefinancierd worden door de Lage Landen/FGH bank.

Reactie toevoegen

U bent hier