h

Twijfels over reorganisatie Bibliotheek Utrecht

21 januari 2016

Twijfels over reorganisatie Bibliotheek Utrecht

Foto: SP

Begin deze week ontving het college een brief van de FNV waarin zij haar zorgen uitte over de reorganisatie binnen de Bibliotheek Utrecht. Ook de SP heeft ondertussen de reorganisatieplannen kunnen inzien en is daar flink van geschrokken.

Uit de plannen komen twee zaken naar voren die de SP de meeste zorgen baren. Ten eerste dat van ongeveer 15 medewerkers de banen komen te vervallen. Deels zal dit werk worden overgenomen door circa 100 vrijwilligers. Het tweede is dat het lijkt het alsof er al voorgesorteerd wordt op vermindering of zelfs sluiting van wijkvestigingen. Zoals de bibliotheek zelf in haar reorganisatieplan beschrijft:

“Gezien de wens van de burgers in de stad en gezien de politieke wens tot behoud van alle wijkvestigingen zal de Bibliotheek Utrecht, waar financieel mogelijk, deze vestigingen, wellicht hier en daar in aangepaste vorm, in stand houden.”

 SP-raadslid Hilde Koelmans: “Dit valt voor ons niet te rijmen met de mooie woorden van het college die het eerder met ons eens was dat wijkvestigingen nooit de dupe mogen worden van de komst van een nieuwe bieb op de Neude. Wij staan best open voor een nieuw plan, maar dan moet dit wel realistisch zijn en niet ten koste gaan van kleinere vestigingen in de wijken of de werknemers.”

De SP hoort graag een reactie van het college op deze plannen en heeft daarom samen met Stadsbelang Utrecht en GroenLinks schriftelijke vragen ingediend.

Reactie toevoegen

U bent hier