h

Bijdraaien COA schept nieuwe kansen

24 februari 2016

Bijdraaien COA schept nieuwe kansen

Gisteren liet het COA weten dat zij bereid zijn om te kijken naar kleinere opvanglocaties dan tot nu toe. Eerder moesten opvanglocaties plaats kunnen bieden aan minimaal 300 vluchtelingen, inmiddels is het COA bereid om ook te kijken naar kleinere locaties. SP Utrecht vraagt zich af of hier kansen liggen voor de opvang in Utrecht. Kleinere locaties werden eerder afgewezen omdat ze niet aan de voorwaarden zouden voldoen. SP-raadslid Nicole van Gemert: “Nu het COA is bijgedraaid moet het stadsbestuur opnieuw naar de lijst van beschikbare locaties kijken en bezien of de opvang in Utrecht nog kleinschaliger kan.”

Onlangs is de locatie voor noodopvang in Overvecht vastgesteld door het stadsbestuur. Vanaf juni zal deze opvang voor 2,5 jaar tijdelijk plaats bieden voor 400 vluchtelingen. Het college is akkoord gegaan omdat dit de enige locatie was die voldeed aan de eerdere voorwaarden van het COA. “Als SP hadden we zeker onze bedenkingen, maar er was geen alternatief in de stad en ook Utrecht moet haar deel van de vluchtelingen opvangen. Nu het COA ook bereid is om naar kleinere locaties te kijken zijn in het vervolg misschien meer plekken in de stad geschikt voor opvang. Kleinschalige opvang heeft altijd onze voorkeur, als er voldoende voorzieningen beschikbaar zijn.”

De SP roept het college op om opnieuw te kijken naar de lijst van locaties aan de hand van de nieuwe voorwaarden en tegelijkertijd met het COA in gesprek te gaan over de mogelijkheden.

Reactie toevoegen

U bent hier