h

Oude uren thuiszorg terug, herbeoordelen en maatwerk

9 juni 2016

Oude uren thuiszorg terug, herbeoordelen en maatwerk

Alle hulpvragen voor thuiszorg moeten opnieuw beoordeeld worden, vindt de Utrechtse SP-fractie. Alleen op die manier wordt het individueel maatwerk geleverd dat de Centrale Raad van Beroep op 18 mei heeft geëist. De SP verwacht dat hierdoor de meeste mensen hun oude uren terugkrijgen. De extra kosten hiervan wil de SP opvangen uit het zorgfonds dat door de coalitie van SP, GroenLinks, D66 en VVD in 2014 is ingesteld. Dit voorstel gaat de SP indienen bij de behandeling van de voorjaarsnota 2016.

Vanaf 2015 zijn de gemeentes verantwoordelijk voor de uitvoering van onder meer de jeugdzorg en de hulp bij het huishouden. Die taken zijn door het kabinet overgedragen aan de gemeentes, maar met een fikse korting op het budget. Het vorige college schafte daarop de thuiszorg af en verving deze door 1,5 uur schoonmaakwerk per week.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: “Al voor het aantreden van dit college hebben we gewaarschuwd dat de algemeen toegepaste korting naar 1,5 uur schoonmaakwerk per week niets te maken heeft met zorg en het maatwerk dat in de wet wordt verlangd. Daarin hebben we gelijk gekregen. Dan is het nu terug naar af, doorbijten en het goed regelen. Een stadsbestuur waar de SP deel van uitmaakt staat pal voor goede zorg. Dank zij het zorgfonds hebben we de middelen om dit te regelen.”

Twee jaar na de decentralisaties zijn de tekortkomingen van het beleid en de gevolgen van de keiharde rijksbezuinigingen overduidelijk, stelt de SP.  Schipper: “Teruggefloten worden door de rechter was één van de risico’s die vooraf zijn bedacht toen de uitvoering van start ging. Dat is nu het geval en dan moet je ingrijpen. We hebben gelukkig in de coalitie ook afgesproken dat financiële meevallers op de stadsbegroting als eerste ten goede komen aan het zorgfonds, als zich extra risico’s voordoen. Die afspraak staat, dus nu aan de slag.”

Reacties

Allemaal mooi maar houdt de VVD zeker in de gaten. Dat is vaker een wolf in schaapskleren gebleken.
Trouwens fijjn dat partijleden ook eens horen van deals. Sluit ze alleen nooit met farizeeers of corrupte fasci s want dat blijft onnodig en link!
Ch. Koren, Houiten

Reactie toevoegen

U bent hier