h

SP en PvdA willen oplossing voor dreigende dakloosheid mantelzorgende zoon

29 augustus 2016

SP en PvdA willen oplossing voor dreigende dakloosheid mantelzorgende zoon

In het AD van 26 augustus stond het relaas van de heer Kilian. Hij trok jaren geleden in bij zijn vader om die te verzorgen en betaalde mee aan het gezamenlijke huishouden en de huur. Nu de vader is overleden dreigt Kilian met zijn gezin dakloos te worden, omdat hij geen erkend ‘medehuurder’ is. De SP-fractie is begaan met het lot van het gezin en stelt samen met de PvdA vragen aan het stadsbestuur, ook al omdat niet het eerste keer is dat dit langskomt.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: “Je zou zeggen dat het logisch is dat iemand zich verdiept in de regeltjes, maar deze mensen zijn daar helemaal niet mee bezig geweest. Bovendien was het ooit ook zo dat kinderen onder voorwaarden het huurcontract konden overnemen. Wat wij willen is dat de wethouder  en de corporatie de maximale ruimte benutten die de wet biedt om een oplossing te vinden voor dit schrijnende geval.”

Die ruimte lijkt er te zijn, naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad in een vergelijkbaar geval. Het was daarbij cruciaal dat de medebewoner kon aantonen financieel te hebben bijgedragen aan een ‘duurzame gezamenlijke huishouding’.

Schipper: “We zijn er niet op uit allerlei uitzonderingen in het leven te roepen, want de wachtlijst voor een woning is heel lang. Maar het schiet ook niet op als je een gezin dat te goeder trouw heeft gehandeld dakloos maakt. De wethouder heeft al toegezegd  zich te verdiepen in de omstandigheden. Wij hopen van harte dat er een oplossing komt.”

Lees HIER de mondelinge vragen van de SP- en PvdA-fractie. 

Reactie toevoegen

U bent hier